Startsidan
Startsidan

Krigsplaceringar med civilplikt

Civilpliktig personal krigsplaceras av Plikt- och prövningsverket. För tillfället omfattar civilplikten elförsörjningsområdet samt kommunal räddningstjänst.

Civilplikt är den civila motsvarigheten till värnplikt och syftar till att förstärka samhällviktig med personal vid höjd beredskap.

För att kunna krigsplaceras med civilplikt krävs att du har relevant kompetens. Relevant kompetens kan du få antingen genom grundutbildning med civilplikt eller annan utbildning inom ditt yrke. Grundutbildning med civilplikt är inte aktiverad i dagsläget.

Inskrivning och krigsplacering efter annan utredning än mönstring - utan grundutbildning med civilplikt

För att säkerställa att den som ska skrivas in och krigsplaceras med civilplikt har relevant utbildning och tillräckliga kroppskrafter genomförs en annan utredning än mönstring.

Den som bedöms lämplig efter annan utredning skrivs in och krigsplaceras av Plikt- och prövningsverket.

Krigsplacering

Krigsplacering är den placering som ingår med en befattning eller tjänst du är anställd eller inskriven vid. Du kan bara vara krigsplacerad i en organisation, till exempel länsstyrelsen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Plikt- och prövningsverket fattar beslut om krigsplacering efter hemställan från bemanningsansvarig myndighet. Om du blir krigsplacerad som civilpliktig får du ett skriftligt beslut från oss. Om du blir krigsplacerad i en befattning i en krigsenhet får du också en krigsplaceringsorder.

Krigsplaceringsorder

I krigsplaceringsordern finns bland annat information om vart du ska inställa dig för krigstjänstgöring när Sverige mobiliserar sitt försvar. Det finns även ett mottagningserkännande som du ska skicka tillbaka till oss på Plikt- och prövningsverket för att bekräfta att du känner till din order.

Krigsplaceringsordern är utskickad av Plikt- och prövningsverket och gäller fram tills den dagen du får instruktion om att förstöra den.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 feb 2024