Startsidan
Startsidan

Grundutbildning med värnplikt

Inför din grundutbildning finns det en del som är viktigt att känna till, exempelvis att du får dagersättning och att du är försäkrad. Utbildningen är både fysiskt och psykiskt krävande.

Under utbildningen har du rätt till flera förmåner. Du får till exempel cirka 4 400 kronor per månad och en utbildningspremie när du genomfört utbildningen. Du får också boende, mat och de kläder du behöver för att genomföra utbildningen.

Efter utbildningen kan du söka jobb i Försvarsmakten, ingå ett hemvärnsavtal eller söka till officersutbildningen.