Startsidan
Startsidan

Militära krigsplaceringar

Värnpliktig personal krigsplaceras av Plikt- och prövningsverket. Anställd- och avtalspersonal krigsplaceras av Plikt- och prövningsverket på framställan från Försvarsmakten.

Krigsplacering

Krigsplacering är den placering som ingår med en befattning eller tjänst du är anställd eller inskriven vid. Du kan bara vara krigsplacerad i en organisation, till exempel länsstyrelsen eller Försvarsmakten.

Om du är krigsplacerad som värnpliktig får du en krigsplaceringsorder och om du är krigsplacerad via en anställning finns informationen om din krigsplacering i ditt anställningsavtal.

Krigsplaceringsorder

I krigsplaceringsordern finns bland annat information om vart du ska inställa dig för krigstjänstgöring när Sverige mobiliserar sitt försvar. Det finns även ett mottagningserkännande som du ska skicka tillbaka till oss på Plikt- och prövningsverket för att bekräfta att du känner till din order.

Krigsplaceringsordern är utskickad av Plikt- och prövningsverket och gäller fram tills den dagen du får instruktion om att förstöra den.

Efter grundutbildning med värnplikt blir du krigsplacerad

Du kan bli krigsplacerad som värnpliktig om du har:

  • genomfört grundutbildning som värnpliktig,
  • genomfört annan militär utbildning,
  • slutat din anställning i Försvarsmakten och har längre grundutbildning än 60 dagar eller annan militär utbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Du blir krigsplacerad antingen i befattning i ett krigsförband eller i personalreserven. Krigsplaceringen gäller i tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället, men längst till och med det år du fyller 47 år.

Plikt- och prövningsverket fattar beslut om krigsplaceringen efter förslag från Försvarsmakten. Om du blir krigsplacerad som värnpliktig får du ett skriftligt beslut av oss. Om du blir krigsplacerad i en befattning i ett krigsförband får du också en krigsplaceringsorder.

Personal i Försvarsmakten

Försvarsmaktens anställda och avtalspersonal krigsplaceras på framställan av Försvarsmakten. Det innebär att Försvarsmakten anger vilken befattning personalen skall placeras på och Plikt- och prövningsverket genomför placeringen och delger den enskilde.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 nov 2023