Startsidan
Startsidan

Krigsplaceringar

En viktig uppgift för Plikt- och prövningsverket är att se till att ingen person har mer än en krigsplacering, det vill säga att alla som är krigsplacerade bara har en uppgift i händelse av höjd beredskap eller krig. Därför för vi register över de som är krigsplacerade som värnpliktiga, anställda eller avtalspersonal.

Vi ska se till att ingen person har mer än en krigsplacering, det vill säga att alla som är krigsplacerade bara har en uppgift i händelse av höjd beredskap eller krig. Därför för vi register över de som är krigsplacerade i Försvarsmakten, hemvärnet eller vid civila myndigheter och organisationer.