Startsidan
Startsidan

Utbildningsregistret

Här har vi samlat alla utbildningar som det är möjligt att bli inskriven till efter godkänd mönstring. Du kan inte välja utbildning själv utan det är dina resultat från mönstringen samt Försvarsmaktens behov som styr vilken utbildning du skrivs in till. Men du kan lämna önskemål och genom att vara påläst kan du förbereda dig bättre.

Utbildningar efter Försvarsgren

Armén

Armén

Armén är den största stridskraften inom Försvarsmakten och står för försvaret på marken.

Marinen

Marinen

Marinen skyddar, bevakar och försvarar Sveriges vatten och kust.

Flygvapnet

Flygvapnet

Flygvapnet bevakar, skyddar och försvarar svenskt luftrum.

Utbildningar efter Område

Stridande

De stridande förbanden har till uppgift att anfalla och försvara viktig terräng. De är utbildade och utrustade för att strida i hela Sverige med såväl lätta handburna vapen som med flera ton tunga stridsvagnar och på långa avstånd med artilleri.

Logistik

Logistikförbanden stödjer Försvarsmaktens hela verksamhet. Stödet består bland annat av tekniska tjänster, förnödenhetsförsörjning, transporter och sjukvårdsresurser som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas.

Ledning/samband

Ledningsförbanden bygger upp Försvarsmaktens kommunikationsnät och ledningsplatser. Till stor del är det tekniska utbildningar som innefattar kabeldragning, byggnation av master, telekrig, cyberförmåga och IT-stöd.

Sjukvård

Verksamhetsområdet har ansvar för att ta hand om Försvarsmaktens personal. Det innebär bland annat akutvård, fältsjukhus och sjuktransporter.

Fordon

Fordon finns inom alla Försvarsmaktens förband. Som förare framför, underhåller och ansvarar du för fordonet. Allt från stridsvagnar och lastbilar till motorcyklar.

Teknik/mekanik

Tekniker finns inom alla Försvarsmaktens förband. Som tekniker underhåller och säkerställer du att Försvarsmaktens system och utrustning fungerar som den ska. Exempelvis systemtekniker på stridsvagn som reparerar stridsvagnstorn eller systemtekniker inom luftvärnet och underhåller luftvärnssensorer.