Startsidan
Startsidan

Före, under och efter utbildningen

Inför att du börjar din värnplikt finns det en del saker som är bra att känna till. Till exempel hur du ska träna, att du får gratis resor till och från utbildning och att du är försäkrad.

Du kan förbereda dig på många olika sätt inför din utbildning. Att träna fysiskt är ett.

Ta hjälp med din träning

Försvarsmaktens träningsklubb (FMTK) har tagit fram en webbsida med många olika träningsprogram som du kan ta hjälp av då du förbereder dig inför din utbildning. Du hittar alla träningsprogram på FMTK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räkningar

Se till att ha dina räkningar på autogiro eller att det finns någon som kan betala dem åt dig under din utbildning. Du har inte alltid tillgång till internet eller möjlighet att betala dina räkningar på plats.

Familj

Förbered din familj på att du under utbildningen kommer att resa bort veckovis och ibland flera veckor i taget. Då kommer du inte att finnas tillgänglig på telefon eller sociala medier som vanligt. Händer något akut med någon i din närhet kan dina anhöriga alltid kontakta det regemente/flottilj du gör din utbildning vid. De meddelar dig om du till exempel är på en övning och inte finns tillgänglig. Här hittar du kontaktuppgifter till alla förbanden Länk till annan webbplats..

Planera din resa i tid

Du som ska genomföra grundutbildning med värnplikt har rätt till en fri resa från den plats där du är folkbokförd till tjänstgöringsplatsen. Boka och planera din inställelseresa i god tid så att du är säker på att det finns plats på tåget, det gör du på "Min sida". Länk till annan webbplats.

Mer information om vad som gäller för resor under utbildningstiden hittar du på Försvarsmaktens webbplats. Länk till annan webbplats.

OBS! För att ha rätt till en fri resa måste du följa myndighetens instruktioner.

Särskilda skäl för att ta bil eller taxi

  • Du kan få ta taxi eller egen bil om det saknas allmänna kommunikationsmedel och du först kontaktar Plikt- och prövningsverket för att få tillåtelse.
  • Du kan få ta taxi eller egen bil om det allmänna kommunikationsmedel som du har bokat av någon anledning är inställt eller försenat, det inte finns något alternativt allmänt kommunikationsmedel och du inte kan kontakta SJ eller Plikt- och prövningsverkets kontaktcenter eftersom det är utanför öppettiderna.

Du har inte rätt till en fri (betald) resa om

  • Du har inte rätt till fri resa (betald resa) om du på eget initiativ bokar om dina biljetter och betalar för resan för att du inte vill vänta på den redan bokade avgången.
  • Du har inte rätt till ersättning för egen bil eller taxi om du har kunnat ta ett allmänt kommunikationsmedel och det saknas särskilda skäl.
  • Du har inte rätt till ersättning för p-avgifter och trängselavgifter.
  • Du har inte rätt att ta egen bil eller taxi på grund av att det är väntetid mellan tåg- och/eller bussavgångar.

Informationshelg

innan du påbörjar din utbildning kan du bjudas in på en infohelg om förbandet valt att ha en. Där har du möjlighet att prova på livet som soldat och möta befälen som jobbar där. Det är ett mycket bra tillfälle för dig att lära dig mer om din kommande utbildning. Inbjudan till informationshelgen kommer på ”Min sida”. Länk till annan webbplats.

Förhinder

Om din möjlighet att genomföra värnplikten förändras (till exempel förändrad hälsa, diagnos, försämrad syn eller hörsel) är du skyldig att kontakta Plikt- och prövningsverket snarast möjligt på telefon 0771-24 40 30.

När du genomför din utbildning finns det en del förmåner som är bra för dig att känna till. Du vet väl till exempel att du får betalt under utbildningen?

Mer information om vilka förmåner du har under utbildningstiden hittar du på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.. Har du andra frågor om vad som gäller under din utbildningstid kan du ta kontakt med Försvarsmakten Länk till annan webbplats.eller det förband du ska tjänstgöra vid.

Pliktrådet

Pliktrådet representerar Sveriges totalförsvarspliktiga, deras intressen och åsikter. Pliktrådets uppgift är att bidra till ett fungerande medinflytande för den som genomför totalförsvarsplikt. Du kan läsa mer på Pliktrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du har genomfört och blivit godkänd på din grundutbildning med värnplikt får du en utbildningspremie och ett militärbetyg. Vad du gör sen bestämmer du själv.

Efter godkänd utbildning kan du exempelvis:

Glöm inte anmäla dig på "Mitt Försvarsmakten" Länk till annan webbplats.för att få information från Försvarsmakten när de har olika aktiviteter eller till exempel öppnar ansökan till officersprogrammet.

Alla som genomfört grundutbildningen med värnplikt med godkända resultat blir krigsplacerade. Det blir din befattning i händelse av höjd beredskap eller krig. När du är krigsplacerad kan du bli kallad till repetitionsutbildning.

Läs mer om krigsplacering

Läs mer om repetitionsutbildning

Utbildningspremie

Efter avslutad och godkänd utbildning får du en utbildningspremie som en klumpsumma. Har du utbildat dig i nio månader blir det alltså 4 380 kr x 9 mån = 39 420 kronor, skattefritt.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 dec 2023