Startsidan
Startsidan

Ansökan om uppskov eller avbrott

Skulle det vara så att du behöver skjuta upp eller avbryta din värnplikt kan du ansöka om uppskov eller avbrott.

Ansökan om uppskov (innan utbildning)

Om du av någon anledning anser att du behöver skjuta upp din grundutbildning med värnplikt och civilplikt kan du söka uppskov. Du kan få uppskov för max ett år i taget. Du kan söka uppskov först när du fått din kallelse till utbildning, men inte påbörjat utbildningen. Observera att ditt beslut om inskrivning inte är samma sak som kallelse till utbildning.

Vad krävs för att du ska få uppskov?

Vi kan bevilja uppskov om du kan visa att grundutbildningen med värnplikt eller civilplikt innebär avsevärda svårigheter för dig när det gäller dina studier, ditt arbete eller din hälsa. Du kan också få uppskov om utbildningen innebär avsevärda svårigheter i övrigt för dig eller dina anhöriga. Du kan läsa mer i det informationsblad som finns efter varje blankett nedan

Avbryta grundutbildningen med värnplikt eller civilplikt

När du har påbörjat din grundutbildning med värnplikt eller civilplikt kan det uppstå olika situationer som innebär att det kan bli aktuellt att avbryta utbildningen. I vissa fall är det Försvarsmakten som beslutar om avbrott och i andra fall beslutar Plikt- och prövningsverket.

Om grundutbildningen innebär avsevärda svårigheter för dig i dina studier, i arbetet eller i övrigt för dig själv eller någon nära anhörig kan du ansöka hos Plikt- och prövningsverket om att få avbryta utbildningen. För en sådan ansökan gäller samma regler som för uppskov.

Du ska skriftligen ansöka om avbrott, läs mer i det informationsblad som finns efter varje blankett nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 jul 2023