Startsidan
Startsidan
Illustration av militär med basker

Totalförsvarsplikten

Alla mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige är totalförsvarspliktiga. Det betyder att de, om det behövs, är skyldiga att delta i verksamhet som krävs för att förbereda Sverige för krig.

Personalförsörjning av det svenska försvaret bygger på ett system med både frivillighet och plikt. Skyldigheterna i lagen gäller lika för både kvinnor och män.

Det år man fyller 18 år ska man lämna uppgifter till Plikt- och prövningsverkets mönstringsunderlag på webben. Uppgifterna samlar vi in för att kunna bedöma om ungdomarna ska mönstra och eventuellt skrivas in till grundutbildning med värnplikt och sedan också tjänstgöra.

Här hittar du information om dina skyldigheter, rättigheter och möjligheter.