Startsidan
Startsidan

Centrala läkarhandlingsarkivet

I Plikt- och prövningsverkets läkarhandlingsarkiv finns uppgifter om mer än 3 miljoner personer.

Läkarhandlingsarkivet innehåller journaler med medicinska uppgifter på alla män som är födda 1946 eller senare och har mönstrat vid Värnpliktverket eller Pliktverket till och med den 30 juni 2010. Journaler finns också på de kvinnor som antagningsprövat vid Pliktverket till och med den 30 juni 2010.

I arkivet har vi också resultaten för de personer som mönstrat eller antagningsprövat vid Pliktverket, Rekryteringsmyndigheten och Plikt- och prövningsverket efter halvårsskiftet 2010.

I arkivet finns journaler, medicinska mätvärden och psykologiska förmågor, exempelvis ledaregenskaper och lämplighet till olika befattningar.

Vi lämnar uppgifter ur handlingarna och svarar på frågor från vårdcentraler, sjukhus, Försäkringskassan, försäkringsbolag och privatpersoner.

Sekretess gäller

Vi hanterar alla uppgifter enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. För att få information om en enskild person krävs som regel att den personen tillåter det.

Äldre handlingar finns i Krigsarkivet

Krigsarkivet förvarar handlingarna för dom som är födda före 1946, de som frikallades före 1988 och personakter över vapenfria tjänstepliktiga. Krigsarkivet når ni via Riksarkivet.

Kontakta Centrala läkarhandlingsarkivet

Du kan ringa på telefon 010-190 27 98  eller skicka mejl via formuläret nedan.


Ange ditt namn


Begär ut journal
Begär ut journalKryssa i vilka uppgifter du är intresserad av.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 okt 2023