Startsidan
Startsidan

Specialistofficer och reservofficer

Plikt- och prövningsverket genomför tester och bedömningar vid antagningsprövningen för dig som söker till Försvarsmaktens olika officersutbildningar.

Så här går antagningen till:

1. Ansökan

Om du är intresserad av att bli specialistofficer eller reservofficer ansöker du på Försvarsmaktens webbplats. Ansökan är endast öppen under vissa datum.
Läs mer om de olika officersutbildningarna och ansök på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

2. Officerstestet

Om du uppfyller kraven för att ansöka får du tillgång till e-tjänsten "officerstest" på Min Sida Länk till annan webbplats.. Officerstestet är ett frågeformulär som omfattar ett trettiotal frågor om din hälsa. Om du är godkänd på officerstestet får du tillgång till e-tjänsten "Boka prövningstid" på "Min Sida".

3. Boka resa till antagningsprövningen

När du bokat en prövningstid får du tillgång till e-tjänsten "Boka resa" på Min Sida Länk till annan webbplats.. Om du bor nära något av våra prövningskontor har du inte rätt att få din resa betald utan får då ta dig till antagningsprövningen på egen hand.

4. Antagningsprövningen

Antagningsprövningen omfattar olika fysiska tester, medicinska och psykologiska bedömningar samt en säkerhetsprövningsintervju.

Sjuksköterskor, läkare och psykologer har journalföringsplikt. Det innebär att de dokumenterar information från besöket i en patientjournal. Det görs med stöd av patientdatalagen.

Läs mer om de olika momenten under antagningsprövningen nedan.

Antagningsprövningen genomför du på någon av Plikt- och prövningsverkets enheter för prövning i Stockholm eller Malmö.

Antagningsprövningen börjar för de flesta med ett teoretiskt prov och fortsätter sedan med antingen sjuksköterskans förundersökning eller psykologintervju. Efter det följer ett antal fysiska tester och medicinska undersökningar.

De här momenten ingår i din antagningsprövning:

 • Genomgång av din hälsodeklaration
 • Synskärpeundersökning och test av färgseende
 • Hörselundersökning
 • Registrering av ekg och puls, blodtrycksmätning
 • Registrering av längd, vikt och muskelstyrka
 • Läkarundersökning och sammanfattande tjänstbarhetsbedömning
 • Fysiskt arbetsprov på testcykel
 • Psykologintervju

Det här ska du ha med dig till antagningsprövningen om du har ansökt till specialistofficer eller reservofficer.

Det här måste du ta med dig till antagningsprövningen:

 • Legitimation
  Du måste ha med dig en giltig id-handling* för att kunna legitimera dig innan mönstringen.

  * Som giltig id-handling räknas: Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation), Svenskt nationellt id-kort, svenskt körkort, svenskt SIS-märkt id-kort. identitetskort för folkbokförda i Sverige, digitalt id-kort.
 • Hälsodeklarationen
  Fyll i den medicinska hälsodeklarationen, skriv ut den och ta med den till antagningsprövningen.
 • Meritförteckning eller CV
  På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om vad en meritförteckning alternativt cv ska innehålla.
 • Betyg/omdöme som styrker din behörighet
  Ta med originalbetyg eller vidimerade kopior. Att vidimera en kopia innebär att personen intygar att kopian överensstämmer med originalet. För att vidimeringen ska gälla måste två personer (inte familjemedlemmar) ha skrivit sina namnteckningar samt namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian.
 • Glasögon eller linser och recept från optiker
  Om du har glasögon eller linser så ska du ta med synrecept från optiker. Om du har ett kraftigt synfel mer än glasögon/linsstyrka +7 eller -8 dioptrier för korrektion, så får synreceptet inte vara äldre än 2 år.
  Observera! Använder du nattlinser ska du inte använda dem under en vecka innan prövningsdagen.
 • Träningskläder
  Shorts, t-shirt och gympaskor fungerar bra. Ta också med handduk om du vill duscha efteråt.

Om du har, ska du också ta med dig:

 • Intyg eller journalkopia om aktuell eller tidigare sjukdom, operation eller kroppsskada. Observera att du själv får stå för eventuella kostnader för intygen.
 • Utbildningsbevis, från till exempel högskola.
 • Intyg från arbetsgivare om särskild yrkeserfarenhet, till exempel svetsning eller programmering.
 • Körkort eller intyg om pågående utbildning i körskola.
 • Certifikat (radio, flyg, båt)
 • Intyg (medlemsbok) om genomgången utbildning inom frivillig försvarsorganisation.
 • Militära betyg. Du som har genomfört en militär grundutbildning och har fått ett militärt betyg ska ta med detta.

Det kan bli långa väntetider mellan momenten. Eftersom du inte får använda mobiltelefon under dagen kan du ta med dig en bok eller en egen tidning som du kan läsa under dagen.

5. Efter antagningsprövningen

Försvarsmaktens HR-centrum beslutar om vilka som ska antas till specialistofficersutbildningen. När antagningsprövningen är avslutad lämnar yrkesvägledaren besked om du är godkänd eller inte.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2024