Till sidans innehåll

Du kan begära utdrag ur våra register

En gång varje år har du rätt att gratis få besked om vilka uppgifter Rekryteringsmyndigheten har om dig. Det kallas registerutdrag.

Du måste göra en skriftlig begäran och underteckna den om du vill göra ett registerutdrag. Det går alltså inte att skicka begäran som e-post. Skicka din begäran till Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 80 Karlstad.

Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2015-04-23

Skriv ut

Kontakta oss

Rekryteringsmyndigheten

E-post: Skicka e-post (via formulär)
Telefon: 0771-24 40 00

Postadress:

Box 31
651 02 Karlstad