Startsidan
Startsidan

Insynsrådet

Plikt- och prövningsverket är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam ansvarar för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Insynsrådet ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Plikt- och prövningsverkets insynsråd består av generaldirektören Christina Malm, som är ordförande, och sex ledamöter utsedda av regeringen:

  • Mikael Granholm, generaldirektör Försvarsmakten
  • Anna Asp, chefsjurist på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i region Syd på Polismyndigheten
  • Lars Püss, riksdagsledamot (M)
  • Lili André, riksdagsledamot (KD)
  • Erik Ezelius, riksdagsledamot (S)

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 nov 2023