Startsidan
Startsidan

Att skicka e-faktura till Plikt- och prövningsverket

Plikt- och prövningsverket använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. Den här information riktar sig till våra leverantörer som behöver ansluta sig för att skicka Svefakturor till oss.

Enligt föreskriften 2003:770 ska samtliga myndigheter i Sverige senast den 1 nov 2018 kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. Den 1 april 2019 börjar också lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling att gälla. Då kommer Plikt- och prövningsverket i en upphandling att kräva att fakturor ska hanteras i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

Att skicka Svefaktura via PEPPOL

Uppgifter ni behöver för att kunna skicka Svefaktura till oss via PEPPOL-nätverket:

Adress i PEPPOL: 0007:2021004771

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL (till exempel om ni redan har en annan e-fakturaleverantör) finns andra alternativ.

Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet: 2021004771 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1235

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura via vissa operatörer


Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Kontakt

Vår kontaktperson och mottagare av information och frågor kring e-fakturering är: Rolf Olsson, ekonom
Telefon: 010-190 27 41
E-post: rolf.olsson@pliktverket.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 nov 2021