Startsidan
Startsidan

Begär intyg, handlingar och registerutdrag

Vill du ha ett intyg om värnplikt, ta del av dina resultat från mönstringen eller polisprövningen eller veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register?

Intyg om värnplikt

Vi kan hjälpa dig med att utfärda intyg om totalförsvarsplikt, exempelvis om tjänstgöring eller befrielse från tjänstgöring. Skicka e-post till registrator@pliktverket.se. Ange ditt personnummer, namn och den adress du vill att vi skickar intyget till. Det underlättar för oss om vi får veta varför du behöver intyget.

Intyget kostar inget och vi kan utfärda det på svenska.

Begära ut medicinska handlingar

Har du mönstrat eller antagningsprövat för Försvarsmaktens militära grundutbildning eller polisutbildningen och vill ta del av resultatet? Då kan du kontakta Centrala läkarhandlingsarkivet.

Telefon: 010-190 27 98
E-post: cla@pliktverket.se

Läs mer om Centrala läkarhandlingsarkivet.

Du kan begära utdrag ur våra register

Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan även kontakta oss om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi rättar, raderar eller begränsar behandlingen. I de flesta fall är det dock lagkrav som styr vilka behandlingar vi är skyldiga att göra.

Här hittar du mer information och blanketter för att begära utdrag och rättelse

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 mar 2023