Startsidan
Startsidan

Värnplikt

Inför din grundutbildning finns det en del som är viktigt att känna till, exempelvis att du får dagersättning och att du är försäkrad. Utbildningen är både fysiskt och psykiskt krävande.

Under utbildningen har du rätt till flera förmåner. Du får till exempel cirka 4 400 kronor per månad och en utbildningspremie när du genomfört utbildningen. Du får också boende, mat och de kläder du behöver för att genomföra utbildningen.

Efter utbildningen kan du söka jobb i Försvarsmakten, ingå ett hemvärnsavtal eller söka till officersutbildningen.

Före, under och efter utbildningen

Inför att du påbörjar din värnplikt finns det en del saker som är bra att känna till. Till exempel hur du ska träna, att du får gratis resor till och från utbildningen och att du är försäkrad.

Du kan förbereda dig på många olika sätt inför din utbildning. Att träna fysiskt är ett.

Ta hjälp med din träning

Försvarsmakten har tagit fram en app med olika träningsprogram, som du kan ta hjälp av då du förbereder dig inför din utbildning. Du hittar FMTK både på App Store och Google Play. Länk till annan webbplats.

Räkningar

Se till att ha dina räkningar på autogiro eller att det finns någon som kan betala dem åt dig under din utbildning. Du har inte alltid tillgång till internet eller möjlighet att betala dina räkningar på plats.

Familj

Förbered din familj att du under utbildningen kommer att resa bort veckovis och ibland flera veckor i taget. Då kommer du inte att finnas tillgänglig på telefon eller sociala medier som vanligt. Händer något akut med någon i din närhet kan dina anhöriga alltid kontakta det regemente/flottilj du gör din utbildning vid. De meddelar dig om du till exempel är på en övning och inte finns tillgänglig. Här hittar du kontaktuppgifter till alla förbanden Länk till annan webbplats..

Planera din resa i tid

Du som ska genomföra grundutbildning med värnplikt har rätt till en fri resa från den plats där du är folkbokförd till tjänstgöringsplatsen. Boka och planera din inställelse resa i god tid så du är säker på att det finns plats på tåget, det gör du på "Min sida". Länk till annan webbplats.

Mer information om vad som gäller för resor under utbildningstiden hittar du på Försvarsmaktens webbplats. Länk till annan webbplats.

OBS! För att ha rätt till en fri resa måste du följa myndighetens instruktioner.

Särskilda skäl för att ta bil eller taxi

  • Du kan få ta taxi eller egen bil om det saknas allmänna kommunikationsmedel och du först kontaktar Plikt- och prövningsverket för att få tillåtelse.
  • Du kan få ta taxi eller egen bil om det allmänna kommunikationsmedel som du har bokat av någon anledning är inställt eller försenat, det inte finns något alternativt allmänt kommunikationsmedel och du inte kan kontakta SJ eller Plikt- och prövningsverket kundtjänst eftersom det är utanför öppettider.

Du har inte rätt till en fri (betald) resa om

  • Du har inte rätt till fri resa (betald resa) om du på eget initiativ bokar om dina biljetter och betalar för resan för att du inte vill vänta på den redan bokade avgången.
  • Du har inte rätt till ersättning för egen bil eller taxi om du har kunnat ta ett allmänt kommunikationsmedel och det saknas särskilda skäl.
  • Du har inte rätt till ersättning för p-avgifter och trängselavgifter.
  • Du har inte rätt att ta egen bil eller taxi på grund av att det är väntetid mellan tåg- och/eller bussavgångar.

Informationshelg

Innan du börjar din utbildning kommer du att bjudas in till en informationshelg på det förbandet du ska tjänstgöra. Där har du möjlighet att prova på livet som soldat och möta befälen som jobbar där. Det är ett mycket bra tillfälle för dig att lära dig mer om din kommande utbildning. Inbjudan till informationshelgen kommer på ”Min sida”. Länk till annan webbplats.

När du genomför din utbildning finns det en del förmåner som är bra för dig att känna till. Du vet väl till exempel att du får betalt under utbildningen?

Mer information om vilka förmåner du har under utbildningstiden hittar du på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.. Har du andra frågor om vad som gäller under din utbildningstid kan du ta kontakt med Försvarsmakten Länk till annan webbplats.eller det förbandet du ska tjänstgöra vid.

När du har genomfört och blivit godkänd på din grundutbildning med värnplikt får du en utbildningspremie och ett militärbetyg. Vad du gör sen bestämmer du själv.

Efter godkänd utbildning kan du exempelvis:

Glöm inte anmäla dig på Till "Mitt Försvarsmakten" Länk till annan webbplats.för att få information från Försvarsmakten när de har olika aktiviteter eller till exempel öppnar ansökan till officersprogrammet.

Alla som genomfört grundutbildningen med värnplikt med godkända resultat blir krigsplacerade. Det blir din befattning i händelse av höjd beredskap eller krig. När du är krigsplacerad kan du bli kallad till repetitionsutbildning.

Läs mer om krigsplacering

Läs mer om repetitionsutbildning

Utbildningspremie

Efter avslutad och godkänd utbildning för du en utbildningspremie som en klumpsumma. Har du utbildat dig i nio månader blir det alltså 4 380 kr x 9 mån = 39 420 kronor, skattefritt.

Ansök om att ändra inskrivningsbeslut

Ibland kan du behöva byta till en annan befattning än den du har skrivits in till. Du har då möjlighet att ansöka om att ändra ditt inskrivningsbeslut. För att ändra ditt inskrivningsbeslut måste det finnas ett motiverat skäl.

Att inte vara nöjd, eller att vilja ha liknande befattning som en kompis, är inte motiv nog för att ändra inskrivningen. I din begäran om ändrad inskrivning måste du tydligt motivera varför du anser att beslutet ska ändras. Kontakta vårt kontaktcenter via mail eller telefon för vägledning om hur du går vidare för att ansöka om ändrat inskrivningsbeslut.

Överklaga inskrivningsbeslut

Du kan överklaga ditt inskrivningsbeslut inom tre veckor efter att du fått det. Observera att du endast kan överklaga själva inskrivningsbeslutet. Du kan till exempel inte överklaga vilken ort eller befattning du är inskriven till. Vi på Plikt- och prövningsverket måste då ha din överklagan senast tre veckor efter att du fick ditt beslut om inskrivning. Hur du gör för att överklaga framgår av inskrivningsbeslutet.


Om du har en övertygelse att du inte vill bära vapen kan du ansöka om att vara vapenfri Länk till annan webbplats.

Ansökan om uppskov eller avbrott

Skulle det vara så att du behöver skjuta upp eller avbryta din värnplikt kan du ansöka om uppskov eller avbrott.

Ansökan om uppskov

Om du av någon anledning anser att du behöver skjuta upp din grundutbildning med värnplikt och civilplikt kan du söka uppskov. Du kan få uppskov för max ett år i taget och du kan söka det först när du blivit kallad till utbildningen.

Vad krävs för att du ska få uppskov?

Vi kan bevilja uppskov om du kan visa att grundutbildningen med värnplikt eller civilplikt innebär avsevärda svårigheter för dig när det gäller dina studier, ditt arbete eller din hälsa. Du kan också få uppskov om utbildningen innebär avsevärda svårigheter i övrigt för dig eller dina anhöriga. Du kan läsa mer i det informationsblad som finns efter varje blankett nedan.

Avbryta grundutbildningen med värnplikt eller civilplikt

När du har påbörjat din grundutbildning med värnplikt eller civilplikt kan det uppstå olika situationer som innebär att det kan bli aktuellt att avbryta utbildningen. I vissa fall är det Försvarsmakten som beslutar om avbrott och i andra fall beslutar Plikt- och prövningsverket.

Om grundutbildningen innebär avsevärda svårigheter för dig i dina studier, i arbetet eller i övrigt för dig själv eller någon nära anhörig kan du ansöka hos Plikt- och prövningsverket om att få avbryta utbildningen. För en sådan ansökan gäller samma regler som för uppskov.

Du ska skriftligen ansöka om avbrott. Läs mer i det informationsblad som finns efter varje blankett nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 jan 2022