Startsidan
Startsidan

Bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet

Mönstring

I början av det år du fyller 18 ska du svara på mönstringsunderlaget. Dina svar avgör om du blir kallad till mönstring eller inte.

Mönstringen tar en till två dagar och består av tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer.

Mönstring

I början av det år du fyller 18 ska du svara på mönstringsunderlaget. Dina svar avgör om du blir kallad till mönstring eller inte.

Mönstringen tar en till två dagar och består av tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer.

Vad innebär plikten?

En del av totalförsvarsplikten är värnplikten som har med Sveriges försvar att göra. För att avgöra vilka som berörs av värnplikten måste nästan alla som fyller 18 år och är svenska medborgare samt folkbokförda i Sverige svara på mönstringsunderlaget.

Uppgifterna samlas in för att bedöma vilka som ska mönstra. På mönstringen beslutas sedan om vilka som ska skrivas in till grundutbildning med värnplikt.

Att göra värnplikten handlar om att försvara Sveriges mångåriga fred, frihet och demokrati och på så sätt se till att Sverige är och förblir ett självständigt land.

Så här går urvalet till (siffrorna är ungefärliga)

110 000

födda 2006 ska fylla i mönstringsunderlaget

28 000

kallas till mönstring

8 000

skrivs in till en grundutbildning med värnplikt

Så här går det till

1.

Januari-februari 2024
Mönstringsunderlaget

I januari eller februari får nästan alla som ska fylla 18 år det året hem ett brev för att svara på mönstringsunderlaget, ett webbformulär som består av ett 40-tal frågor. I brevet finns inloggningsuppgifter till Min sida på pliktverket.se där webbformuläret ligger. Att svara tar cirka 15 minuter.

Frågorna är indelade i avsnitten:

 • Min hälsa
 • Min fysik
 • Min skoltid
 • Min personlighet
 • Lagöverträdelser

Senast två veckor efter att du mottagit brevet med inloggningsuppgifter ska svaren vara inlämnade. Alla som får hem brevet måste svara på mönstringsunderlaget, att inte svara eller att ljuga i svaren är ett lagbrott.

Vi gör utifrån svaren en samlad bedömning och kallar de som har bäst förutsättningar att klara mönstring. Det är en plikt så inställning är inte avgörande för om man blir kallad eller ej.

2.

Mars 2024
Besked om mönstring

Redan i mars får du som svarat på mönstringsunderlaget veta om du kommer att kallas till mönstring eller inte. Beskedet kommer via "Min sida" eller via brev.

3.

April 2024 - februari 2025
Kallelse till mönstring

Själva mönstringen sker sedan någon gång mellan maj samma år och april följande år. Cirka två månader innan det är dags för mönstringen kommer en kallelse med information om när och var mönstringen sker. Alla som kallas till mönstring är skyldiga att dyka upp, även de som inte vill.

4.

Maj 2024 - april 2025
Mönstring

Mönstringen tar en till två dagar och består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Du får bland annat träffa en sjuksköterska, läkare, psykolog och inskrivningshandläggare. Resultaten visar förutsättningarna för att klara av att genomföra en grundutbildning med värnplikt.

Här kan du läsa mer om mönstringens olika moment

Till mönstringen är det viktigt att ta med:

 • Giltig id-handling eller giltigt pass
 • Utskriven och ifylld hälsodeklaration
 • Träningskläder
 • Synrecept vid synfel

Ta även med allt som kan visa färdigheter inom ett visst område. Det kan till exempel vara betyg, CV, kursbevis eller diplom. Alla sådana dokument hjälper oss att förstå vad du är bra på.

Läs mer i vår packlista till mönstringen

5.

Sommaren 2025 och framåt
Utbildning

Den första grundutbildningen med värnplikt för dig som är född 2006 startar sommaren 2025. Utbildningen är mellan 9 och 15 månader lång och genomförs på flera olika ställen i landet.

Vanliga frågor och svar om mönstringsunderlaget

Alla behöver inte svara på mönstringsunderlaget och det finns olika orsaker till varför någon inte behöver svara. Det kan bland annat bero på att man:

 • är svensk medborgare men folkbokförd utomlands.
 • är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, sluten ungdomsvård eller särskilt ungdomshem).
 • har fått assistansersättning eller bilstöd från Försäkringskassan. Det kan även vara så förälder har fått vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag.
 • har blivit beviljad en LSS-insats från kommunen.

Här kan du läsa mer om vilka som inte behöver svara

Nej, det är svaren i mönstringsunderlaget som avgör vilka som kallas. Enligt lag måste alla svar vara sanningsenliga.

De som inte blir kallade till mönstring kan skicka in en egen ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt efter att de fyllt 18 år.

Läs mer om att göra en egen ansökan

Nej, även de som anger att de inte är positivt inställda till att göra grundutbildning med värnplikt kan bli kallade till mönstring ändå.

Vanliga frågor och svar om mönstringen

Det bästa sättet att förbereda sig på är att träna allsidigt, både kondition och styrka. På plikt- och prövningsverkets hemsida finns även instruktionsfilmer från de olika momenten som visar hur mönstringen går till.

Här kan du titta på filmerna på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi rekommenderar även att du är utvilad och har ätit ordentligt innan mönstringen.

Det går att boka om mönstringstiden om du har ett giltigt skäl. Första gången behövs inget intyg, om man vill boka om en andra gång så krävs intyg.

Om du blir sjuk är det viktigt att du hör av dig till Plikt- och prövningsverkets kontaktcenter så snart som möjligt för att boka om tiden. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Den som mönstrat men inte blivit godkänd har fullgjort sin plikt. Om du vill kan du göra en egen ansökan när den så kallade spärrtiden gått ut. Du kan också söka till en av Sveriges många frivilliga försvarsorganisationer.

Läs mer om egen ansökan och spärrtider

Läs mer om frivilliga försvarsorganisationer

Nej, det är resultaten från mönstringen tillsammans med Försvarsmaktens behov som avgör vilken utbildning som du ska gå.

I slutet av mönstringen ges ett preliminärt besked där du får veta om du ska genomföra grundutbildning med värnplikt, var du ska gå utbildningen, vad du ska utbildas till och när du i så fall ska rycka in. Detta kan dock komma att ändras.

Den som klarar mönstringen och får en preliminär inskrivning till grundutbildning med värnplikt, kommer få genomföra ett säkerhetsprövningssamtal. Säkerhetsprövningen är inte en del av mönstringen och utförs av Försvarsmakten. Den genomförs i Plikt- och prövningsverkets lokaler, men ingen från Plikt- och prövningsverket deltar.

Senast fyra månader efter mönstringen finns det slutgiltiga beskedet på Min sida på pliktverket.se.

De som klarat mönstringen men inte får någon placering för grundutbildning skrivs in i utbildningsreserven.

Läs mer om säkerhetsprövningen och utbildningsreserven

Mönstringsunderlaget

Mönstringsunderlaget är ett frågeformulär på webben med cirka 40 frågor.

Inför mönstringen

Har du fått besked om att du ska mönstra? Här hittar du allt du behöver veta inför din mönstring.

Så här går mönstringen till

Mönstringen består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer.

Efter mönstringen

Vi tillsätter de flesta utbildningsplatser via en så kallad nomineringsprocess. Det är därför du efter godkänd mönstring får ett preliminärt beslut om vilken befattning du är antagen till.

Inte kallad till mönstring

Har du fått besked om att du inte ska mönstra? Du vet väl om att du kan göra en egen ansökan.

Kvinna i militäruniform framför en brandbil

Att vara vapenfri

Du som är övertygad om att du inte kan använda vapen mot någon annan person kan ansöka om att få göra din totalförsvarsplikt utan vapen. Du skickar in din ansökan till oss på Plikt- och prövningsverket.