Startsidan
Startsidan

Så här går mönstringen till

Mönstringen består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Varje moment har specifika krav och för att gå vidare till nästa moment krävs att kraven uppfylls.

Under mönstringen får du bland annat träffa sjuksköterska, läkare, psykolog och inskrivningshandläggare. Resultaten visar dina förutsättningar för att klara av att genomföra en grundutbildning med värnplikt.

Gör ditt bästa under hela mönstringen. Om du inte blir godkänd på ett av momenten kommer du få avbryta din mönstring och åka hem.

När du kommer till oss ska du först anmäla dig i receptionen. På en skärm knappar du in ditt personnummer och efter det visar du upp din legitimation för personalen i receptionen. Kom ihåg att ha med dig giltig legitimation.

Förvaring
Det finns skåp på plats där du kan hänga av dig dina kläder och låsa in saker. Du måste exempelvis låsa in din mobiltelefon, den får du inte ha framme under dagen.

Mönstringen börjar för de flesta med ett teoretiskt prov som kallas inskrivningsprovet (eller I-provet). Provet görs i en datasal. Där får du lösa uppgifter kring ordförståelse, logiskt tänkande och rumsuppfattning. Provet är väldigt betydelsefullt så koncentrera dig och gör ditt bästa. Resultatet ligger till grund för andra prov och tester du kommer att göra under mönstringen.

Sjuksköterskan går igenom din hälsodeklaration och gör en förundersökning. Undersökningen omfattar allmäntillstånd, kroppsbyggnad, hud (eksem, ärr och tatueringar), leder, armar, ben samt rygg och axlar. Vid undersökningstillfället har du endast underkläder på dig.

Sjuksköterskan undersöker din synskärpa genom att du får läsa på en bokstavstavla och färgseendet undersöker vi med hjälp av färgseendetavlor.

Det lägsta kravet för synskärpa är minst 0,1 på enskilt öga utan linser eller glasögon. Med glasögon eller linser ska synskärpan vara minst 0,8 på bästa ögat och 0,1 på sämsta ögat. Synskärpan på båda ögonen tillsammans ska vara minst 0,5 med glasögon eller linser.

Om du har en synnedsättning ska du ta med dig dina glasögon eller linser. Om du har glasögon eller linser så ska du ta med synrecept från optiker. Om du har ett kraftigt synfel, mer än glasögon-/linsstyrka +7 eller -8 dioptrier för korrektion, så får synreceptet inte vara äldre än 2 år.

Mellan momenten i mönstringen/prövningen så får du vänta i olika väntrum. Här finns en skärm som ger dig olika information beroende på vilket moment du väntar på. Det finns också annan information som kan vara viktig för dig under dagen.

Det kan bli långa väntetider mellan momenten. Eftersom du inte får använda mobiltelefon under dagen kan du ta med dig en bok eller en egen tidning som du kan läsa under dagen.

Under hörseltestet sitter du med hörlurar i en ljudisolerad bur. Vi undersöker hörseln inom olika ljudfrekvenser.

Mellan momenten i mönstringen har du tillgång till väntrummet. Där finns det sittplatser, tidningar och toaletter. Där kan du också passa på att prata med andra som är på plats och mönstrar.

Sjuksköterskan mäter din styrka i ben, rygg och skuldror i en speciell maskin, kallad Isokai. Den fungerar ungefär som en skivstång. Du drar skivstången, som är kopplad till ett hydrauliskt system, från golvet ända upp till hakan. För att nå ett bra resultat behöver du både ha styrka, rätt teknik och en god koordinationsförmåga.

När du ska lyfta får du information av sjuksköterskan om hur du ska stå och vilken teknik du ska använda. Din lyftteknik är mycket viktig för att du ska får ett bra resultat och för att du inte ska skada dig.

Sjuksköterskan registrerar EKG innan du ska göra det fysiska arbetsprovet på testcykel. Samtidigt registreras din puls och ditt blodtryck.

Vid undersökningen mäts hjärtats funktioner under vila genom elektroder som kopplas till bröstkorgen.

Vår personal berättar för dig när det är dags att byta till träningskläder inför det fysiska arbetsprovet på testcykel. Vi har separata omklädningsrum för killar och tjejer, med duschar som du kan använda. Handduk och duschtvål tar du med själv.

Du får träffa en läkare för att göra en allmän hälsokontroll. Läkaren väger in resultaten från de medicinska och fysiska testerna och gör en bedömning av din medicinska och fysiska förmåga, det vi kallar tjänstbarhet. Tjänstbarheten visar om du har förmåga att klara av en utbildning, och i så fall vilken typ. Den visar också i vilken mån du kan sköta den uppgift du utbildas för i en kris- eller krigssituation.

Det fysiska arbetsprovet genomför du på en testcykel (ergometercykel). Belastningen ökar gradvis tills du uppnått de krav som gäller eller tills du inte orkar längre. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm. Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt så att ingen som cyklar mår dåligt. I så fall avbryter vi cyklingen omedelbart.

Den psykologiska prövningen består av ett teoretiskt test (inskrivningsprovet) samt en psykologintervju. Psykologen använder resultatet av testet och intervjun för att bedöma dina psykologiska kapaciteter, din allmänna psykiska resursstyrka och hur lämplig du är för ansvarsfulla befattningar.

Under mönstringen får du lunch. Lunchen äter du i våra lokaler. Vår personal berättar när du kan gå och äta och när du senast ska vara tillbaka igen.

I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina testresultat. Inför samtalet kan du förbereda dig genom att läsa på om olika befattningar och fundera över vilken som skulle passa dig. Du har möjlighet att lämna önskemål om utbildning eller befattning, men exakt vilken du skrivs in till bestäms av Plikt- och prövningsverket. Vi tittar på dina resultat från mönstringen och ser vilken befattning inom Försvarsmakten du är mest lämpad för.

Innan du åker hem får du ett preliminärt besked om du ska genomföra grundutbildning med värnplikt, var du ska gå utbildningen, vad du ska utbildas till och när du i så fall ska rycka in. Senast fyra månader efter mönstringen får du ditt slutgiltiga besked. Beslutet får du på "Min sida".

Om du på din mönstringen uppnår de krav som ställs på de mer krävande befattningarna som till exempel jägare och är intresserad av att bli inskriven till någon av de befattningarna behöver du göra jägartestet.

Jägartestet består av två delar.
Första delen är att du ska resa dig upp på ett ben från sittande på en bänk som är 40 cm. Fem gånger på varje ben.

Den andra delen är att du ska göra step ups med ett ben i taget med 20 kg tung ryggsäck på ryggen, 75 på varje ben. Mellan varje ben får man vila och stretcha.

Om du måste övernatta när du ska mönstra gör du det i första hand i våra lokaler. Reser du långt kan du få övernatta i våra lokaler dagen innan du ska mönstra, hör av dig till vårt kontaktcenter så hjälper de dig. På prövningskontoren finns sovsalar med sängar, sängkläder och kuddar. Ta med dig hygienartiklar och sovkläder.

Det är tillåtet att använda mobilen i till exempel våra sovsalar när mönstringen är klar för dagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 maj 2023