Startsidan
Startsidan

Så här går mönstringen till

Mönstringen tar en till två dagar och består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Varje moment har specifika krav och för att bli inskriven till grundutbildning med värnplikt krävs att kraven uppfylls.

Under mönstringen får du bland annat träffa sjuksköterska, läkare, psykolog och inskrivningshandläggare. Resultaten visar dina förutsättningar för att klara av att genomföra en grundutbildning med värnplikt.

Gör ditt bästa under hela mönstringen. Om du inte blir godkänd på ett av momenten kan din mönstring avbrytas och du får åka hem.

Praktisk information inför mönstringen

Anmälan

När du kommer till oss ska du först anmäla dig hos vakten. På en skärm knappar du in ditt personnummer och efter det visar du upp din legitimation för vakten. Därefter går du till receptionen. Kom ihåg att ha med dig giltig legitimation.

Förvaring

Det finns skåp på plats där du kan hänga av dig dina kläder och låsa in saker. Du måste exempelvis låsa in din mobiltelefon, den får du inte ha framme under dagen.

Väntan mellan momenten

Mellan momenten i mönstringen/prövningen så får du vänta i olika väntrum. Här finns en skärm som ger dig olika information beroende på vilket moment du väntar på. Det finns också annan information som kan vara viktig för dig under dagen. Här hittar du också tidningar, toaletter och du har möjlighet att prata med andra som mönstrar samtidigt som du.

Det kan bli långa väntetider mellan momenten. Eftersom du inte får använda mobiltelefon under dagen kan du ta med dig en bok eller en egen tidning som du kan läsa under dagen.

Måltider och övernattning

Under mönstringen får du gratis lunch som du äter i matsalen. Vår personal berättar när du kan gå och äta och när du senast ska vara tillbaka igen.

Mönstringen tar vanligtvis ca åtta timmar. Får du en mönstringstid som sträcker sig över två dagar och inte bor i närheten kan du övernatta i våra lokaler. Vi bokar då in dig för övernattning.

Får du en mönstringstid som börjar på morgonen och du reser långt kan du komma kvällen innan och sova över. För att boka övernattning kvällen innan ringer du kontaktcenter. De hör du även av dig till om du behöver ändra eller avboka din övernattning. På prövningskontoren finns sovsalar uppdelade för tjejer och killar, med sängar, sängkläder och kuddar. Du behöver ta med hygienartiklar och sovkläder. Vid övernattning får du även middag och frukost.

Det är tillåtet att använda mobilen i till exempel våra sovsalar när mönstringen är klar för dagen.

Kontaktcenter Öppnas i nytt fönster.

Mönstringen börjar med ett teoretiskt prov som kallas inskrivningsprovet (eller I-provet). Provet görs i en datasal. Där får du lösa uppgifter kopplade till ordförståelse, logiskt tänkande och rumsuppfattning. Provet är väldigt betydelsefullt så koncentrera dig och gör ditt bästa. Resultatet ligger till grund för andra prov och tester du kommer att göra under mönstringen.

Sjuksköterskan går igenom din hälsodeklaration och gör en kroppsundersökning. Undersökningen omfattar allmäntillstånd, kroppsbyggnad, hud (eksem, ärr och tatueringar), leder, armar, ben samt rygg och axlar. Vid undersökningstillfället har du endast underkläder på dig.

Du får träffa en läkare för att göra en allmän hälsokontroll. Läkaren väger in resultaten från de medicinska och fysiska testerna och gör en bedömning av din medicinska och fysiska förmåga, det vi kallar tjänstbarhet. Tjänstbarheten visar om du har förmåga att klara av en utbildning, och i så fall vilken typ. Den visar också i vilken mån du kan sköta den uppgift du utbildas för i en kris- eller krigssituation.

Sjuksköterskan undersöker din synskärpa genom att du får läsa på en bokstavstavla och färgseendet undersöker vi med hjälp av färgseendetavlor.

Det lägsta kravet för synskärpa är minst 0,1 på enskilt öga utan linser eller glasögon. Med glasögon eller linser ska synskärpan vara minst 0,8 på bästa ögat och 0,1 på sämsta ögat. Synskärpan på båda ögonen tillsammans ska vara minst 0,5 med glasögon eller linser.

Om du har en synnedsättning ska du ta med dig dina glasögon eller linser. Om du har glasögon eller linser så ska du också ta med synrecept från optiker. Om du har ett kraftigt synfel, mer än glasögon-/linsstyrka +7 eller -8 dioptrier för korrektion, så får synreceptet inte vara äldre än 2 år.

Under hörseltestet sitter du med hörlurar i en ljudisolerad bur. Din hörsel testas med hjälp av olika ljudfrekvenser.

Sjuksköterskan mäter din styrka i en träningsmaskin som heter Isokai. Den mäter din styrka i ben, bål, rygg och skuldror. Man drar i en skivstång, det börjar som ett marklyft som man i samma drag förlänger upp till hakan.

Det är viktigt att man har rätt teknik för att kunna prestera bra och inte skada sig. Därför kommer sjuksköterskan att ge dig instruktioner och du får även göra provlyft innan testet.

Sjuksköterskan registrerar ditt EKG innan du träffar läkaren. Samtidigt registreras din puls och ditt blodtryck.

Vid undersökningen mäts hjärtats funktioner under vila genom elektroder som kopplas till bröstkorgen.

Det fysiska arbetsprovet genomför du på en testcykel (ergometercykel). Belastningen ökar gradvis tills du inte orkar längre. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm. Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt så att ingen som cyklar mår dåligt. I så fall avbryter vi cyklingen omedelbart.

Vår personal berättar för dig när det är dags att byta till träningskläder inför det fysiska arbetsprovet på testcykel. Vi har separata omklädningsrum för killar och tjejer, med duschar som du kan använda. Handduk och duschtvål tar du med själv.

Under psykologintervjun kommer du bland annat att få berätta om dig själv, din skolgång, din familj och dina intressen. Psykologen använder resultatet från inskrivningsprovet och intervjun för att bedöma hur dina egenskaper matchar kraven för grundutbildning med värnplikt.

I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina testresultat. Inför samtalet kan du förbereda dig genom att läsa på om olika befattningar och fundera över vilken som skulle passa dig. Du har möjlighet att lämna önskemål om utbildning eller befattning, men exakt vilken du skrivs in till bestäms av Plikt- och prövningsverket. Vi tittar på dina resultat från mönstringen och ser vilken befattning inom Försvarsmakten du är mest lämpad för.

Innan du åker hem får du ett preliminärt besked om du ska genomföra grundutbildning med värnplikt, var du ska gå utbildningen, vad du ska utbildas till och när du i så fall ska rycka in. Senast fyra månader efter mönstringen får du ditt slutgiltiga besked. Beslutet får du på minsida.pliktverket.se Öppnas i nytt fönster..

Sjuksköterskor, läkare och psykologer har journalföringsplikt. Det innebär att de dokumenterar information från besöket i en patientjournal. Det görs med stöd av patientdatalagen.

Utbildningar med särskilda krav

Vissa av utbildningarna du skan skrivas in till ställer särskilda krav. För att bli inskriven till dem kan du behöva göra ytterligare tester vid mönstringen eller hos Försvarsmakten.

Om du på mönstringen uppnår de krav som ställs på de mer krävande utbildningarna som till exempel jägare och är intresserad av att bli inskriven till någon av de utbildningarna behöver du göra jägartestet.

Jägartestet består av två delar.
Första delen är att du ska resa dig upp på ett ben från sittande på en bänk som är 40 cm. Fem gånger på varje ben.

Den andra delen är att du ska göra step ups med ett ben i taget med 20 kg tung ryggsäck på ryggen, 75 på varje ben. Mellan varje ben får man vila och stretcha.

Om du på mönstringen uppnår de krav som ställs på de mer krävande utbildningarna som stridsbåtsförare och är intresserad av att bli inskriven till det behöver du göra ett simultankapacitetstest.

Det är ett test där din förmåga att lösa olika uppgifter simultant testas.

Vissa utbildningar har så kallad utökad mönstring. Det är tester som genomförs av det förband som du ska tjänstgöra vid. Generellt innebär en utökad mönstring att din tjänst är krävande. Klarar du inte den utökade mönstringen får du en ny utbildningsplats, eller så placeras du i utbildningsreserven.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 jun 2024