Startsidan
Startsidan

Inte kallad till mönstring

Vy över vatten

Om du tillhör de som inte ska mönstra får du ett besked med rubriken ”Plikt- och prövningsverket kommer inte att kalla dig till mönstring”.

Det kan finnas flera orsaker till att du inte kallas till mönstring. De tre vanligaste är:

  • Du uppfyller kraven för att mönstra men eftersom det bara är ett begränsat antal som kallas till mönstring finns det ingen plats till dig. Om du vill göra värnplikten kan du göra en egen ansökan.
  • Du har en kronisk sjukdom eller skada som gör att vi bedömer att du inte har förutsättningar att klara en värnpliktsutbildning. Vi utgår från uppgifterna i mönstringunderlaget. När du svarade på frågorna har du svarat på ett sådant sätt att vi bedömer att du inte ska kallas till mönstring.
  • Du har personliga förutsättningar som gör att du inte kommer kallas till mönstring.

Eftersom du har lämnat uppgifter till mönstringsunderlaget och fått ditt besked har du gjort det du är skyldig att göra enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Egen ansökan

Även om du inte blivit kallad till mönstring så kan du göra en egen ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt. Läs mer och gör en ansökan här.

Engagera dig

Det finns också arton frivilliga försvarsorganisationer som du kan engagera dig i. Läs mer om de frivilliga försvarsorganisationerna här.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 sep 2023