Startsidan
Startsidan

Inför mönstringen

Person på cykel

Om du tillhör de som ska mönstra får du ett besked med rubriken "Plikt- och prövningsverket kommer att kalla dig till mönstring". Det här är bara ett besked som talar om att du ska mönstra. Här kan du läsa mer om vad du behöver veta inför din mönstring.

Vi genomför mönstringen mellan maj till april. Cirka 2 månader innan din mönstring får du din kallelse till mönstring.

Viktigt att bekräfta kallelsen

När du har fått din kallelse måste du bekräfta att du har tagit emot den. Det gör du på minsida.pliktverket.se.se Länk till annan webbplats..

Om du inte fått din kallelse

Har du inte fått någon kallelse i mars det år du fyller 19, kan du ta kontakt med vårt Kontaktcenter.

Om du får förhinder

Om du på grund av sjukdom eller övriga skäl behöver boka om din mönstringstid, måste du ringa till oss på 0771-24 40 00 så snart som möjligt och senast den dagen du skulle haft din mönstring. Det är först när du fått en ny tid bekräftad av oss som den gäller. Kallelsen gäller så länge som du inte har fått något annat beslut från oss.

Om du bokat om din tid en gång tidigare så måste du ordna med ett intyg som styrker skälet till varför du inte kan mönstra på den nya tiden. Intyget skickar du till Plikt- och prövningsverket, Box 31, 651 02 Karlstad.

Om du uteblir

Om du uteblir från mönstringen utan giltigt skäl, kan Plikt- och prövningsverket anmäla dig för brott mot totalförsvarsplikten. Du riskerar då att dömas till böter och få en prick i belastningsregistret i fem år.

Var du ska mönstra beror på var i landet du bor. Du mönstrar i Stockholm, Malmö eller Göteborg.

Tabell som visar var man troligen ska mönstra beroende på i vilket län man bor.

Län

Mönstringsort

Blekinge

Malmö

Dalarna

Stockholm/Göteborg

Gotland

Stockholm

Gävleborg

Stockholm

Halland

Göteborg/Malmö

Jämtland

Stockholm

Jönköping

Malmö

Kalmar

Malmö

Kronoberg

Malmö

Norrbotten

Stockholm

Skåne

Malmö

Stockholm

Stockholm

Södermanland

Malmö

Uppsala

Stockholm

Värmland

Göteborg

Västerbotten

Stockholm

Västernorrland

Stockholm

Västmanland

Göteborg

Västra Götaland

Göteborg

Örebro

Göteborg

Östergötland

Malmö

Du bokar din resa via tjänsten Boka mönstringsresa på minsida.pliktverket.se Länk till annan webbplats.. Alla som blivit tilldelade en mönstringstid som sträcker sig över två dagar har också med automatik blivit inbokade för övernattning förutom närboende.

Du har bara rätt till en fri (betald) resa om du

 • Ska mönstra med plikt eller har ansökt om prövning till grundutbildning med värnplikt.
 • Reser med de färdmedel som Plikt- och prövningsverket har anvisat, och följer de bokningsrutiner som Plikt- och prövningsverket har hänvisat till
 • Resa ska göras med allmänna kommunikationsmedel om det inte finns särskilda skäl.
 • Du har rätt till sittplatsbiljett i 2 klass.

Särskilda skäl för att ta bil eller taxi

 • Du kan få ta taxi eller egen bil om det saknas allmänna kommunikationsmedel och du först kontaktar Plikt- och prövningsverket för att få tillåtelse.
 • Du kan få ta taxi eller egen bil om det allmänna kommunikationsmedel som du har bokat av någon anledning är inställt eller försenat, det inte finns något alternativt allmänt kommunikationsmedel och du inte kan kontakta SJ eller Plikt- och prövningsverket Kontaktcenter eftersom det är utanför öppettider.

Du har inte rätt till en fri (betald) resa om

 • Du inte följer Plikt- och prövningsverket instruktioner för att boka resa, och själv bokar och betalar resan via SJ.se, SJs app eller någon annan sida, och sedan begär ersättning av Plikt- och prövningsverket i efterhand.
 • Du har inte rätt till fri resa(betald resa) om du på eget initiativ bokar om din biljetter och betalar för resan för att du inte vill vänta på den redan bokade avgången.
 • Du har inte rätt till ersättning för egen bil eller taxi om du har kunnat ta ett allmänt kommunikationsmedel och det saknas särskilda skäl.
 • Du har inte rätt till ersättning för p-avgifter och trängselavgifter.
 • Du har inte rätt att ta egen bil eller taxi bara för att det är väntetid mellan tåg- och/eller bussavgångar.
 • Du har inte rätt till ersättning för egen bil eller taxi om du har kunnat kontakta Plikt- och prövningsverket för att få instruktioner och tillåtelse innan avresa, och inte har gjort det.

Boka om din resa

Om du behöver boka om din resa till en tidigare eller senare avgång går det oftast bra. Om du behöver boka om resan måste du kontakta Kontaktcenter, SJ eller receptionen på prövningskontoret. Innan du bokar om måste du ha fått ett godkännande och instruktioner från Plikt- och prövningsverket. Kontakta Kontaktcenter Öppnas i nytt fönster. för ombokning.

Får du inte tag på Kontaktcenter kan du istället ringa till SJ på 0771-75 75 55 mellan 8.00-17.00 på vardagar. Välj alternativ 2 och därefter alternativ 1. Uppge att du behöver boka resa till eller från mönstringen.

Kan du inte boka resa via Min sida?

Om du av någon anledningen inte kan boka resa via webbplatsen kan du istället kontakta Kontaktcenter som då kan hjälpa dig. Kontaktuppgifter till Kontaktcenter hittar du under kontaktuppgifter.

Ska du resa långt?

Du som börjar mönstringen på morgonen kl. 08:00 och har lång resväg kan få komma redan kvällen innan mönstringsdagen och sova över. Vi kan inte erbjuda övernattning från söndag eller annan helgdag. För att boka ett boende kvällen innan mönstringsdagen ringer du Kontaktcenter.

I samband med mönstringen har du rätt att resa gratis till och från oss. Du får lunch och andra måltider och du har också möjlighet att övernatta om du behöver.

Resor

Du har rätt till fri resa till och från mönstringen. Vanligtvis får du åka tåg klass 2 och lokaltrafik till mönstringslokalen. Bor du långt bort, och behöver åka dagen innan, kan du övernatta i våra lokaler.

Du har bara rätt till en fri(betald resa) om du

 • Ska mönstra med plikt eller har ansökt om prövning till grundutbildning med värnplikt.
 • reser med de färdmedel som Plikt- och prövningsverket har anvisat, och
 • följer de bokningsrutiner som Plikt- och prövningsverket har hänvisat till
 • Resa ska göras med allmänna kommunikationsmedel om det inte finns särskilda skäl.
 • Du har rätt till sittplatsbiljett i 2 klass.

Övernattning

Om du måste övernatta när du ska mönstra gör du det i första hand i våra lokaler. Reser du långt och har en mönstringstid kl. 08 på morgonen kan du få övernatta i våra lokaler dagen innan du ska mönstra, hör av dig till vårt kontaktcenter så hjälper de dig.

Du kan övernatta en natt hos oss, antingen innan din mönstring eller mellan två mönstringsdagar.

Mat

Vid mönstringen i Stockholm, Malmö och Göteborg får du lunch på plats. Det finns även vegetariskt alternativ. Om du övernattar får du även middag och frukost.

Försäkring

Den som inställer sig för mönstring eller annan uttagning enligt lagen om totalförsvarsplikt omfattas enligt 7 kap 2 § och 43 kap. socialförsäkringsbalken, (2010:110), av statligt personskadeskydd. Personskadeskyddet börjar gälla när den första resan påbörjas till mönstring eller annan uttagning och upphör när den sista resan från verksamheten har avslutats. Det statliga personskadeskyddet gäller för skador som uppkommer under skyddstiden.

Om du inte kan komma till mönstringen, till exempel om du blir sjuk eller skadad, ska du direkt kontakta Plikt- och prövningsverkets Kontaktcenter på telefonnummer 0771-24 40 30 och uppge varför du har fått förhinder.

Om ditt hälsotillstånd förändrats sedan du lämnade uppgifter om dig själv är det viktigt att du ringer till oss, senast samma dag som du ska mönstra.

Ditt förändrade hälsotillstånd kan ha liten eller stor betydelse för din prövning och vi vill därför att du tar kontakt med oss och berättar vad som har förändrats. Du behöver kontakta oss innan din mönstringstid.

Du kan även behöva skicka in underlag som till exempel ett läkarintyg för att vi ska kunna göra en ny bedömning. Våra handläggare gör en ny bedömning utifrån dina nya förutsättningar och det underlag du skickar in till oss.

OBS! Din kallelse till mönstring gäller så länge du inte har fått något annat beslut på ”Min sida”.

Vad är ett förändrat hälsotillstånd?

Ett förändrat hälsotillstånd kan till exempel vara att du blivit gravid, att du skadat dig, att du genomgått en operation, att du drabbats av en långvarig sjukdom (mer än tre månader) eller att du börjat ta medicin regelbundet. Om du känner dig osäker hör du av dig till vårt kontaktcenter och pratar med våra handläggare där.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Packlista till mönstringen

Legitimation

Du måste ha med dig en giltig id-handling* för att kunna legitimera dig innan mönstringen.

* Som giltig id-handling räknas: Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation), Svenskt nationellt id-kort, svenskt körkort, svenskt SIS-märkt id-kort. identitetskort för folkbokförda i Sverige, digitalt id-kort.

Hälsodeklarationen

Fyll i den medicinska hälsodeklarationen Öppnas i nytt fönster., skriv ut den och ta med den till mönstringen.

Glasögon eller linser och recept från optiker

Om du har glasögon eller linser så ska du ta med ditt senaste synrecept från optiker. Om du har ett kraftigt synfel mer än glasögon/linsstyrka +7 eller -8 dioptrier för korrektion, så får synreceptet inte vara äldre än två år.

Observera! Använder du nattlinser ska du inte använda dem under en vecka innan mönstringen

Om du har är det bra om du tar med dig intyg eller journalkopia om aktuell eller tidigare sjukdom, operation eller kroppsskada.

Träningskläder

Shorts, t-shirt och gympaskor fungerar bra. Ta med handduk så att du kan duscha efteråt.

Det kan bli långa väntetider mellan momenten. Eftersom du inte får använda mobiltelefon under dagen kan du ta med dig en bok eller en egen tidning som du kan läsa under dagen.

Packlista till Försvarsmaktens säkerhetsprövning

Om du klarar mönstringen kräver Försvarsmakten en godkänd säkerhetsprövning. Säkerhetsprövningen genomförs direkt efter mönstringen i Plikt- och prövningsverkets lokaler.

Betyg

För att säkerställa din utbildnings- och arbetslivsbakgrund ska du ta med en vidimerad kopia av ditt betyg. Om du har en eftergymnasial utbildning tar du istället med dig en vidimerad kopia av ditt betygsdokument eller examensbevis.

Kontaktuppgifter till referens

En del av säkerhetsprövningen innebär att Försvarsmakten hämtar uppgifter om dig och dina personliga uppgifter från en referens. Du behöver därför ha med dig kontaktuppgifter till en referensperson. Det ska helst vara någon du
inte har en nära relation till.

Mönstringshandboken

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 jun 2024