Startsidan
Startsidan

Inför mönstringen

Om du tillhör de som ska mönstra får du ett besked med rubriken "Plikt- och prövningsverket kommer att kalla dig till mönstring". Det här är bara ett besked som talar om att du ska mönstra. Här kan du läsa mer om vad du behöver veta inför din mönstring.

Generellt kallar vi till mönstring utifrån när på året du är född. Är du född i januari får du oftast komma och mönstra tidigt i perioden, är du född i december får du komma och mönstra i slutet av perioden. I vissa fall beror det också på var i landet du bor. Du får kallelsen ungefär två månader innan du ska komma till oss för att mönstra.

Viktigt att bekräfta kallelsen

När du har fått din kallelse måste du bekräfta att du har tagit emot den. Det gör du på minsida.pliktverket.se.se Länk till annan webbplats..

Om du inte fått din kallelse

Har du inte fått någon kallelse i april det år du fyller 19, kan du ta kontakt med vårt kontaktcenter.

Om du får förhinder

Om du inte kan komma till din mönstring måste du innan din mönstringsdag ta kontakt med vårt Kontaktcenter som avgör om du har skäl för att få en ny mönstringstid. Kontaktuppgifter hittar du här.

Du kan behöva styrka dina skäl med intyg. Det är viktigt att du hör av dig så snart som möjligt för att vi ska kunna hantera ditt ärende innan din mönstringstid. Observera att kallelsen till mönstring gäller så länge som du inte har fått ett annat besked.

Var du ska mönstra beror på var i landet du bor. Du mönstrar antingen i Stockholm eller i Malmö. Vi försöker så långt det är möjligt att styra din mönstring till det prövningskontor som ligger närmast din bostadsort, men av olika skäl kan vi inte garantera att det alltid blir så.

De flesta som bor i Götaland mönstrar i Malmö och de som bor i Svealand eller Norrland mönstrar i Stockholm.

Län

Mönstringsort

Blekinge

Malmö

Dalarna

Stockholm

Gotland

Stockholm

Gävleborg

Stockholm

Halland

Malmö

Jämtland

Stockholm

Jönköping

Malmö

Kalmar

Malmö

Kronoberg

Malmö

Norrbotten

Stockholm

Skåne

Malmö

Stockholm

Stockholm

Södermanland

Stockholm

Uppsala

Stockholm

Värmland

Stockholm

Västerbotten

Stockholm

Västernorrland

Stockholm

Västmanland

Stockholm

Västra Götaland

Malmö

Örebro

Stockholm

Östergötland

Malmö

Du bokar din resa via tjänsten Boka mönstringsresa på minsida.pliktverket.se Länk till annan webbplats.. Alla som blivit tilldelade en mönstringstid som sträcker sig över två dagar har också med automatik blivit inbokade för övernattning förutom närboende.

Du har bara rätt till en fri (betald) resa om du

 • Ska mönstra med plikt eller har ansökt om prövning till grundutbildning med värnplikt.
 • Reser med de färdmedel som Plikt- och prövningsverket har anvisat, och följer de bokningsrutiner som Plikt- och prövningsverket har hänvisat till
 • Resa ska göras med allmänna kommunikationsmedel om det inte finns särskilda skäl.
 • Du har rätt till sittplatsbiljett i 2 klass.

Särskilda skäl för att ta bil eller taxi

 • Du kan få ta taxi eller egen bil om det saknas allmänna kommunikationsmedel och du först kontaktar Plikt- och prövningsverket för att få tillåtelse.
 • Du kan få ta taxi eller egen bil om det allmänna kommunikationsmedel som du har bokat av någon anledning är inställt eller försenat, det inte finns något alternativt allmänt kommunikationsmedel och du inte kan kontakta SJ eller Plikt- och prövningsverket kundtjänst eftersom det är utanför öppettider.

Du har inte rätt till en fri (betald) resa om

 • Du inte följer Plikt- och prövningsverket instruktioner för att boka resa, och själv bokar och betalar resan via SJ.se, SJs app eller någon annan sida, och sedan begär ersättning av Plikt- och prövningsverket i efterhand.
 • Du har inte rätt till fri resa(betald resa) om du på eget initiativ bokar om din biljetter och betalar för resan för att du inte vill vänta på den redan bokade avgången.
 • Du har inte rätt till ersättning för egen bil eller taxi om du har kunnat ta ett allmänt kommunikationsmedel och det saknas särskilda skäl.
 • Du har inte rätt till ersättning för p-avgifter och trängselavgifter.
 • Du har inte rätt att ta egen bil eller taxi bara för att det är väntetid mellan tåg- och/eller bussavgångar.
 • Du har inte rätt till ersättning för egen bil eller taxi om du har kunnat kontakta Plikt- och prövningsverket för att få instruktioner och tillåtelse innan avresa, och inte har gjort det.

Boka om din resa

Om du behöver boka om din resa till en tidigare eller senare avgång går det oftast bra. Innan du bokar om måste du ha fått ett godkännande och instruktioner från Plikt- och prövningsverket.

Kan du inte boka resa via Min sida?

Om du av någon anledningen inte kan boka resa via webbplatsen kan du istället kontakta våra handläggare som då kan hjälpa dig. Kontaktuppgifter till Plikt- och prövningsverket handläggare samt tider när de finns tillgängliga hittar du längst ner på sidan.

Ska du resa långt?

Du som börjar mönstringen på morgonen kl. 08:00 och har lång resväg kan få komma redan kvällen innan mönstringsdagen och sova över. Vi kan inte erbjuda övernattning från söndag eller annan helgdag. För att boka ett boende kvällen innan mönstringsdagen ringer du kontaktcenter på telefonnummer 0771-24 40 30.

I samband med mönstringen har du rätt att resa gratis till och från oss. Du får lunch och andra måltider och du har också möjlighet att övernatta om du behöver.

Resor

Du har rätt till fri resa till och från mönstringen. Vanligtvis får du åka tåg klass 2 och lokaltrafik till mönstringslokalen. Bor du långt bort, och behöver åka dagen innan, kan du övernatta i våra lokaler.

Du har bara rätt till en fri(betald resa) om du

 • Ska mönstra med plikt eller har ansökt om prövning till grundutbildning med värnplikt.
 • reser med de färdmedel som Plikt- och prövningsverket har anvisat, och
 • följer de bokningsrutiner som Plikt- och prövningsverket har hänvisat till
 • Resa ska göras med allmänna kommunikationsmedel om det inte finns särskilda skäl.
 • Du har rätt till sittplatsbiljett i 2 klass.

Övernattning

Om du måste övernatta när du ska mönstra gör du det i första hand i våra lokaler.

Mat

Vid mönstringen i Stockholm får du lunch på plats, det finns vegetariskt alternativ.

Vid mönstringen i Malmö får du lunch på plats, det finns vegetariskt alternativ.

Försäkring

Den som inställer sig för mönstring eller annan uttagning enligt lagen om totalförsvarsplikt omfattas enligt 7 kap 2 § och 43 kap. socialförsäkringsbalken, (2010:110), av statligt personskadeskydd. Personskadeskyddet börjar gälla när den första resan påbörjas till mönstring eller annan uttagning och upphör när den sista resan från verksamheten har avslutats. Det statliga personskadeskyddet gäller för skador som uppkommer under skyddstiden.

Om ditt hälsotillstånd förändrats sedan du lämnade uppgifter om dig själv är det viktigt att du hör av dig till oss, senast dagen innan du skall mönstra.

Ditt förändrade hälsotillstånd kan ha liten eller stor betydelse för din prövning och vi vill därför att du tar kontakt med oss och berättar vad som har förändrats. Du behöver kontakta oss innan din mönstringstid.

Du kan även behöva skicka in underlag som till exempel ett läkarintyg för att vi ska kunna göra en ny bedömning. Våra handläggare gör en ny bedömning utifrån dina nya förutsättningar och det underlag du skickar in till oss.

OBS! Din kallelse till mönstring gäller så länge du inte har fått något annat beslut på ”min sida”.

Vad är ett förändrat hälsotillstånd?

Ett förändrat hälsotillstånd kan till exempel vara att du blivit gravid, att du skadat dig, att du genomgått en operation, att du drabbats av en långvarig sjukdom (mer än tre månader) eller att du börjat ta medicin regelbundet. Om du känner dig osäker hör du av dig till vårt kontaktcenter och pratar med våra handläggare där.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Legitimation

Viktigt! Du måste ha med dig en giltig id-handling eller giltigt pass för att få genomföra prövningen.

Hälsodeklarationen

Fyll i den medicinska hälsodeklarationen, skriv ut den och ta med den till prövningen.

Meritförteckning eller CV

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om vad en meritförteckning alternativt ett CV ska innehålla.

Betyg/omdöme som styrker din behörighet

Ta med originalbetyg eller vidimerade kopior. Att vidimera en kopia innebär att personen intygar att kopian överensstämmer med originalet. För att vidimeringen ska gälla måste två personer (inte familjemedlemmar) ha skrivit sina namnteckningar samt namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian.

Glasögon eller linser och recept från optiker

Om du har glasögon eller linser så ska du ta med synrecept från optiker. Om du har ett kraftigt synfel mer än glasögon/linsstyrka +7 eller -8 dioptrier för korrektion, så får synreceptet inte vara äldre än två år.

Observera! Använder du nattlinser ska du inte använda dem under en vecka innan mönstringen

Träningskläder

Shorts, t-shirt och gympaskor fungerar bra. Ta med handduk så att du kan duscha efteråt.

Om du har, ska du också ta med dig:

 • Intyg eller journalkopia om aktuell eller tidigare sjukdom, operation eller kroppsskada. Observera att du själv får stå för eventuella kostnader för intygen.
 • Utbildningsbevis, från till exempel högskola.
 • Intyg från arbetsgivare om särskild yrkeserfarenhet, till exempel svetsning eller programmering.
 • Körkort eller intyg om pågående utbildning i körskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 sep 2021