Startsidan
Startsidan

Efter mönstringen

Vi tillsätter de flesta utbildningsplatser via en så kallad nomineringsprocess. Det är därför du efter godkänd mönstring får ett preliminärt beslut om vilken befattning du är antagen till.

Nominering

Nominering innebär att vi går igenom de som preliminärt skrivits in till en befattning, för att sedan tillsätta platserna med den som är mest lämpad. Senast fyra månader efter mönstringsdagen ska du få ett besked om befattning på ”Min sida”.

Alla får inte den plats de helst vill ha

Det är dina testresultat, tillsammans med rådande konkurrens om en viss befattning, som avgör vilken befattning du får. Du kan bli placerad på din förstahandsbefattning, din andra- eller tredjehandsbefattning eller ibland inte bli placerad på någon befattning alls. Om du blir utan befattning skrivs du in i utbildningsreserven. Syftet med nomineringen är att den som är mest lämpad att klara hela utbildningen skrivs in till en befattning. Du får ett meddelande via "Min sida" där det framgår om du fått en befattning eller inte vid nomineringen.

Utökad mönstring

Vissa befattningar har så kallad utökad mönstring. Det är tester som genomförs av det förband som du ska tjänstgöra vid. Generellt innebär en utökad mönstring att din tjänst är krävande. Klarar du inte den utökade mönstringen får du en ny befattning, eller så placeras du i utbildningsreserven.

Utbildningsreserven

Utbildningsreserven är en reservlista för personer som kan genomföra grundutbildning, det vill säga som har godkänt resultat från mönstringen, men som inte är inskrivna till grundutbildningen.

Du är inskriven i utbildningsreserven i fem år och därefter skrivs du ut. Regeringen kan besluta om att ändra inskrivningen från utbildningsreserven till inskrivning för grundutbildning med värnplikt eller civilplikt om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Om det med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap behövs kan regeringen även ta beslut om att förlänga inskrivningstiden i utbildningsreserven.

Det är handläggare på Plikt- och prövningsverket som skriver in dig till utbildningsreserven vid mönstringstillfället, eller efter genomförd nominering. Det är inget du själv kan ansöka om. Du kan även bli inskriven i utbildningsreserven om du fått uppskov från värnplikten.

Om du blivit inskriven i utbildningsreserven men vill genomföra grundutbildningen ska du begära ändrad inskrivning. Hör då av dig till vårt kontaktcenter så hjälper de dig. Har du giltiga värden från mönstringen kan du få en ny inskrivning direkt. Om värdena inte längre är giltiga kan du kallas till en ny mönstring.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 jun 2021