Startsidan
Startsidan

Efter mönstringen

Värnpliktig går med ryggsäck

Vi tillsätter de flesta utbildningsplatser via en så kallad nomineringsprocess. Det är därför du efter godkänd mönstring får ett besked med en preliminär placering om vilken utbildning du är antagen till.

Säkerhetsprövning

Försvarsmakten ansvarar för säkerhetsprövningen. Om du klarar mönstringen och får en preliminär inskrivning till grundutbildning med värnplikt, kommer Försvarsmakten genomföra ett säkerhetsprövningssamtal med dig. Säkerhetsprövningen är inte en del av mönstringen och utförs av Försvarsmakten. Den genomförs i Plikt- och prövningsverkets lokaler, men ingen från Plikt- och prövningsverket deltar.

Läs mer om säkerhetsprövningen på Försvarsmaktens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nominering

Nominering innebär att vi går igenom de som preliminärt skrivits in till en befattning, för att sedan tillsätta platserna med den som är mest lämpad. Senast fyra månader efter mönstringsdagen ska du få ett besked om utbildning på ”Min sida”. Observera att om du gör utökad mönstring gäller andra ledtider, beroende på när den utökade mönstringen sker.

Alla får inte den plats de helst vill ha

Det är dina testresultat, tillsammans med rådande konkurrens om en viss utbildning, som avgör vilken utbildning du får. Du kan bli placerad på din förstahandsutbildning, din andrahandsutbildning eller ibland inte bli placerad på någon utbildning alls. Om du blir utan utbildning skrivs du in i utbildningsreserven. Syftet med nomineringen är att den som är mest lämpad att klara hela utbildningen skrivs in till en utbildning. Du får ett meddelande via "Min sida" där det framgår om du fått en utbildningsplats eller inte vid nomineringen.

Utökad mönstring

Vissa utbildningar har så kallad utökad mönstring. Det är tester som genomförs av det förband som du ska tjänstgöra vid. Generellt innebär en utökad mönstring att din tjänst är krävande. Klarar du inte den utökade mönstringen får du en ny utbildningsplats, eller så placeras du i utbildningsreserven.

Utbildningsreserven

Utbildningsreserven är en placering för personer som kan genomföra grundutbildning, det vill säga som har godkänt resultat från mönstringen, men som inte är inskrivna till grundutbildningen.

Du är inskriven i utbildningsreserven i som längst fem år eller till slutet av det kalenderår du fyller 30 år, därefter skrivs du ut. Regeringen kan besluta om att ändra inskrivningen från utbildningsreserven till inskrivning för grundutbildning med värnplikt eller civilplikt om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Om det med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap behövs kan regeringen även ta beslut om att förlänga inskrivningstiden i utbildningsreserven.

Det är handläggare på Plikt- och prövningsverket som skriver in dig till utbildningsreserven vid mönstringstillfället, eller efter genomförd nominering. Det är inget du själv kan ansöka om. Du kan även bli inskriven i utbildningsreserven om du fått uppskov från värnplikten.

Om du blivit inskriven i utbildningsreserven men vill genomföra grundutbildningen ska du begära ändrad inskrivning. Hör då av dig till vårt kontaktcenter så hjälper de dig. Om värdena inte längre är giltiga kan du kallas till en ny mönstring.

Har du genomfört en mönstring eller en prövning med ett godkänt resultat är detta giltigt som längst i 36 månader. Utbildningsstarten måste rymmas inom 36 månader från ditt godkända inskrivningsprov.

Inskrivningsprovet – giltigt 36 månader

Fysiskt arbetsprov och muskeltest – giltigt 36 månader

Syn och färgseende – giltigt 36 månader

Hörsel – giltigt 36 månader

Medicinsk bedömning – giltigt 36 månader

Psykologintervju – giltigt 36 månader

Säkerhetsintervju – kan bli aktuellt vid ny ansökan

Registerkontroll – kan bli aktuellt vid ny ansökan

Har du genomfört mönstringen eller en prövning med ett underkänt resultat i ett av momenten nedan får du en spärrtid. Det innebär att du inte kan göra en ny ansökan innan spärrtiden passerat.

Inskrivningsprovet – spärrtid 18 månader

Fysiskt arbetsprov och muskeltest – spärrtid tre månader

Synskärpa – ingen spärrtid

Färgseende – omprov genomförs ej

Hörsel – ingen spärrtid

Medicinsk bedömning – ingen spärrtid, kan omprövas med utlåtande från specialistläkare

BMI – spärrtid 3 månader

Psykologintervju – spärrtid 18 månader

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 jun 2024