Startsidan
Startsidan

Aktuellt om Corona

Information med anledning av Covid-19

2021-01-27

Nya restriktioner för resande från vissa länder

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser in från Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien, eller som varit i länderna de senaste 14 dagarna, att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra och att testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Plikt- och prövningsverket har beslutat att detta även gäller för de som ska komma och mönstra eller pröva.

Ska du mönstra behöver du kontakta Plikt- och prövningsverkets Kontaktcenter för ytterligare information vad som gäller ombokning. Ska du genomföra prövning för polisansökan eller egen ansökan till grundutbildning med värnplikt får du själv boka om din prövningstid på ”min sida” eller kontakta Kontaktcenter via mejl kontaktcenter@pliktverket.se och telefon 0771-24 40 30.

2020-11-20

Start med jägartest

Måndag 23/11 startar vi med jägartestet för vissa mönstrande och prövande till grundutbildning med värnplikt som får höga värden. Glöm inte träningskläder!

2020-11-05

Reviderat beslut angående cykeltestet!

Rekryteringsmyndigheten har reviderat beslutet och därför kommer inte cykeltestet vara del av prövningen eller mönstringen.

2020-11-04

Förtydligande angående resor

Är man kallad till mönstring är man enligt pliktlagen skyldig att komma. Att resa till mönstringen tolkar Rekryteringsmyndigheten inte som en "onödig resa" enligt Folkhälsomyndighetens definition.

När du bokar din resa kan du boka en plats där sätet bredvid är spärrat för att undvika att sitta nära någon på tåget. Om du får problem med bokningen, hör av dig till vårt kontaktcenter på 0771-24 40 30.

2020-10-27

Nu återinförs cykeltestet! (med skyddsåtgärder)

• 9 november för polisprövande
• 23 november för mönstrande och övriga prövande

Anledningen till att det införs vid två olika datum är för att vänta in brytdatum för den första nomineringen. På så sätt kommer alla som mönstrar och prövar till grundutbildning med värnplikt att bedömas på samma villkor vid första nomineringstillfället.

2020-08-13

På måndag 17 augusti börjar vi mönstra ungdomar födda 2002

Samtliga skyddsåtgärder och hygienrutiner som införts på Rekryteringsmyndigheten fortsätter även under hösten. Det innebär bland annat förstärkta informationsinsatser mot de prövande, begränsat antal prövande i lokalerna, barriärskydd i lokalerna samt att lokalerna och arbetssätt anpassats för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen.

Du ska ha varit fullt frisk i minst två dygn när du kommer till oss för att mönstra. Stanna hemma om du uppvisar minsta sjukdoms- eller infektionstecken. Du ska också stanna hemma om du har tagit ett covid-19 test och väntar på svar från det.
Observera att du måste boka om din mönstringstid om du inte kan komma, genom att ringa 0771-24 40 30.

OBS! Din bokade tid gäller fram tills dess att du fått en ny på "Min sida".

När du reser till och från våra prövningsenheter så ska du tänka på att undvika trängsel och hålla avstånd, räkna därför med att resan kan ta lite längre tid än vanligt. Väntetiderna kan bli något längre under prövningen på grund av de skyddsåtgärder som Rekryteringsmyndigheten har infört.

För frågor och mer information kan du skicka mejl till kontaktcenter@rekryteringsmyndigheten.se.

2020-06-12

Från och med måndag 15 juni återgår Rekryteringsmyndigheten till att pröva sökande från samtliga län i Sverige

Rekryteringsmyndigheten återgår därmed till nationell prövning.

Bakgrunden är det regeringsbeslut som medger symptomfria personer från och med den 13 juni att resa inom Sverige. Det innebär att den tidigare hänsyn som tagits till skillnader i smittspridning inom landet har spelat ut sin roll.

Samtliga skyddsåtgärder och hygienrutiner som införts kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Det innebär bland annat förstärkta informationsinsatser mot de prövande, begränsat antal prövande i lokalerna, barriärskydd i lokalerna samt att lokalerna och arbetssätt anpassats för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen, säger Christina Malm, generaldirektör Rekryteringsmyndigheten.

2020-06-02

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten

Från och med 8 juni utökar vi antalet län som kan komma till prövning för polisutbildningen. Den som är folkbokförd och boende i Gävleborgs, Västra Götalands och Östergötlands har möjlighet att pröva i Stockholm och den som är boende och folkbokförd i Värmlands län har möjlighet att pröva i Malmö. Som tidigare gäller att man ska vara fullt frisk när man kommer till oss för att pröva. Tänk också på att undvika trängsel och hålla avstånd under resan till oss, räkna därför med att resan kan ta lite längre tid än vanligt.

Sedan tidigare tillåter vi prövningar för de som är folkbokförd och boende i Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge, Skåne, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas, Kalmar och Jönköpings län.

2020-05-25

Uppropstider

Från och med idag är första uppropstiden för både kontoret i Malmö och Stockholm klockan 08:00.

2020-05-18

Ansökan till grundutbildning med värnplikt stängs

På grund av Covid-19 och utökade skyddsåtgärder har Rekryteringsmyndigheten lägre prövningskapacitet än normalt. Med anledning av detta stängs ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt för nya sökanden. Ansökan stängs måndag 18 maj och kommer att vara stängd tills vidare.

Rekryteringsmyndigheten kommer också att avsluta vissa av de ansökningar som redan gjorts. Beslut om att ansökan kommer att avslutas meddelas löpande och senast en vecka innan eventuell bokad prövningstid.

Har du frågor är du välkommen att ringa eller mejla Kontaktcenter, telefon 0771-24 40 30 eller kontaktcenter@rekryteringsmyndigheten.se

2020-05-12

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten

Nu utökar vi antalet län som kan komma till prövning. Den som är folkbokförd och boende i Västmanlands, Uppsala eller Dalarnas län har möjlighet att pröva i Stockholm och den som är boende och folkbokförd i Kalmar eller Jönköpings län har möjlighet att pröva i Malmö. Som tidigare gäller att man ska vara fullt frisk när man kommer till oss för att pröva. Tänk också på att undvika trängsel och hålla avstånd under resan till oss, räkna därför med att resan kan ta lite längre tid än vanligt.

Du som har en bokad tid för prövning under vecka 21 och inte är folkbokförd och boende i Stockholms, Västmanlands, Dalarnas, Skåne, Hallands, Kronobergs, Blekinge, Jönköpings och Kalmar län kommer att få meddelande om en ny tid.

2020-05-11

Beslut om prioritering i prövningsverksamheten

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om att prioritera prövningar för de som har sökt till polisutbildningen före de som gjort en ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt.

Förutsättningarna för myndigheten att nå målen i regleringsbrevet bygger på att prövningsverksamheten är i full drift under hela året. På grund av Covid-19 kommer Rekryteringsmyndigheten inte att nå målet under 2020 om att mönstra och pröva 18 500 totalförsvarspliktiga och genomföra 8 500 prövningar åt Polisen.

I nuläget är inskrivningsläget till grundutbildning med värnplikt bättre än antagningsläget för polisutbildningen. Rekryteringsmyndigheten har därför beslutat att från och med vecka 21 och fram till utbildningsstart HT 2020 prioritera prövning för polisutbildningen.

2020-05-06

Ändring av bokade tider för prövning

Du som har en bokad tid för prövning under vecka 20 och inte är folkbokförd och boende i Stockholms län eller Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge län kommer att få meddelande om en ny tid.

Då vi inte har tillgång till ditt bokningsnummer hos SJ får du själv avboka eller boka om din resa till prövningen här.

2020-04-27

Delvis öppning av prövningsverksamheten i Stockholm

Rekryteringsmyndigheten har, med utökade skyddsåtgärder, beslutat att göra en delvis öppning av prövningsverksamheten från och med den 4 maj. Beslutet har informerats Smittskydd Stockholm och Rekryteringsmyndigheten har kontinuerlig kontakt med dem för att ha en framförhållning om att fatta nytt beslut om läget i länet förvärras.

Endast de prövande som både är folkbokförda och boende i Stockholms län och som har en tid bokad kommer att prövas. Prövningarna kommer att starta senare är tidigare för att undvika rusningstrafik för de prövande. Rekryteringsmyndigheten kommer också att genomföra en förstärkt informationsinsats mot de prövande och informera dem om att resor till Rekryteringsmyndigheten inte får genomföras under tider med rusningstrafik för att undvika stora folksamlingar.

Även en riskbedömning och en medicinsk bedömning har genomförts av de överväganden som ska vara uppfyllda för att kunna öppna prövningsverksamheten.De åtgärder som har vidtagits för att möjliggöra prövning är bland annat att förse läkare och sjuksköterskor med skyddshandskar, engångsförkläden och skyddsmask. Barriärskydd har installerats på erforderliga platser i lokalerna. Märkning har skett på bland annat golv och sittplatser. Lokalerna och arbetssätt anpassas för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen.

Prövningsenheten i Malmö öppnade för prövande för de som både är folkbokförda och boende i Skåne län den 20 april. Från och med den 27 april utvidgades prövningen även för de som både är folkbokförda och boende i Blekinge län, Kronobergs län och Hallands län.

Du som har en bokad tid för prövning under vecka 19 och inte är folkbokförd och boende i Stockholms län eller Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge län kommer att få meddelande om en ny tid.

Då vi inte har tillgång till ditt bokningsnummer hos SJ får du själv avboka eller boka om din resa till prövningen här.

2020-04-22

Fortsatt delvis öppnad prövningsverksamhet i Malmö och stängt i Stockholm

Från och med måndag den 27 april utökar vi prövningsverksamheten i Malmö att förutom Skåne län också omfatta de som är folkbokförda och boende i Halland, Kronoberg och Blekinge län.

Prövningarna kommer att starta klockan 10.00 för att undvika rusningstrafik för de prövande. För din och vår säkerhet har personalen skyddskläder och vi tar inte i hand. Vi har också infört en alternativ prövning där inte cykeltestet genomförs. Du som är fullt frisk är välkommen att pröva på din bokade tid.

Begränsningarna i att pröva endast boende i regionen beror på att prövningsverksamhet normalt innebär att de prövande reser mellan storstadsregioner och övriga Sverige. Resandet bedöms bidra till att utjämna skillnaden i smittspridning mellan storstadsregionerna och övriga Sverige i alltför snabb takt.

Rekryteringsmyndigheten för en löpande dialog med Folkhälsomyndigheten och har, med hänsyn till att det fortfarande pågår en omfattande spridning i Stockholm, beslutat att hålla fortsatt stängt för prövningar i Stockholm till och med den 29 april.

Du som har en bokad tid för prövning under vecka 18 och inte är folkbokförd och boende i Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge kommer att få meddelande om en ny tid.

Då vi inte har tillgång till ditt bokningsnummer hos SJ får du själv avboka eller boka om din resa till prövningen här.

2020-04-15

Delvis öppning av prövningsverksamheten i Malmö och fortsatt stängt i Stockholm

Rekryteringsmyndigheten har beslutat att göra en delvis öppning av prövningsverksamheten i Malmö den 20 april. Initialt kommer endast prövande som är folkbokförda i region Skåne att kallas till prövning i Malmö. Prövningarna kommer att starta klockan 10.00 för att undvika rusningstrafik för de prövande.

Begränsningarna i att pröva endast närboende beror på att prövningsverksamhet normalt innebär att de prövande reser mellan storstadsregioner och övriga Sverige. Resandet bedöms bidra till att utjämna skillnaden i smittspridning mellan storstadsregionerna och övriga Sverige i alltför snabb takt.

Rekryteringsmyndigheten för en löpande dialog med Folkhälsomyndigheten och har, med hänsyn till att det fortfarande pågår en omfattande spridning i Stockholm, beslutat att hålla fortsatt stängt för prövningar i Stockholm till och med den 29 april.

Du som har en bokad tid för prövning under vecka 17 och inte är folkbokförd i Skåne län kommer att få meddelande om en ny tid.

Då vi inte har tillgång till ditt bokningsnummer får du själv avboka eller boka om din resa till prövningen här.

2020-04-07

Rekryteringsmyndigheten upphäver kallelser till mönstring för 717 ungdomar födda 2001

Rekryteringsmyndigheten har beslutat att upphäva kallelserna till mönstring för 717 ungdomar födda 2001 som skulle ha mönstrat under veckorna 17-21. Beslutet får de som berörs under vecka 14. Sedan tidigare har 1044 ungdomar födda 2001 upphävts från sin kallelse till mönstring.

Bakgrunden är att Rekryteringsmyndigheten, med anledning av det försämrade smittspridningsläget för covid-19, beslutat att inte kalla de med plikt då det inte är etiskt försvarbart att använda pliktlagen under rådande omständigheter.

2020-03-25

Rekryteringsmyndigheten upphäver kallelser till mönstring för 1044 ungdomar födda 2001

Rekryteringsmyndigheten har beslutat att upphäva kallelser till mönstring för ungdomar som skulle mönstra under veckorna 14 till 16. Beslutet berör strax över 1000 ungdomar födda 2001. Bakgrunden är att Rekryteringsmyndigheten, med anledning av det försämrade smittspridningsläget för covid-19, beslutat att under en period inte genomföra mönstring. De som får sin kallelse till mönstring upphävd kommer få beslutet under vecka 13.

Egen ansökan

Den som är fortsatt intresserad av att göra en grundutbildning med värnplikt kan göra en egen ansökan på minsida.rekryteringsmyndigheten.se. Håll utkik på rekryteringsmyndigheten.se och i våra sociala medier där vi meddelar när ansökan öppnar.

Mer information om att göra en egen ansökan finns på Försvarsmaktens webbplats jobb.forsvarsmakten.se och det går också att registrera sig på https://mitt.forsvarsmakten.se/registrera/bd63fb65836eea11a811000d3a288019 för att få en påminnelse när det finns möjlighet att göra en egen ansökan.

Om du har frågor

Behöver du komma i kontakt med oss kan du mejla till kontaktcenter@rekryteringsmyndigheten.se eller ringa på telefonnummer 0771-24 40 30. För öppettider och mer information se rekryteringsmyndigheten.se

2020-03-20

Följande beslut gäller från och med idag

Med syfte att begränsa smittspridningen av cov-19 i samhället har Rekryteringsmyndigheten beslutat att stänga prövningsverksamheten i Stockholm och Malmö från den 23 mars.
Beslutet innebär att det inte kommer att genomföras någon mönstring eller prövning från den 23 mars. Prövningsverksamheten beräknas starta igen den 20 april.

Till dig som är född 2001 och kallad till mönstring med totalförsvarsplikt
Prövningsverksamheten är i nuläget planerad att vara stängd under fyra veckor. Det innebär att du som har en tid bokad för mönstring innan 20 april kommer att få mer information via ”Min sida” under nästa vecka.

Till dig som ansökt till polisutbildningen eller gjort en egen ansökan till grundutbildning med värnplikt
Prövningsverksamheten är i nuläget planerad att vara stängd under fyra veckor. Det innebär att du som har en tid bokad före den 20 april behöver göra en ny ansökan. Vi bedömer att ansökan öppnar igen 20 april.

För dig som är inkallad till repetitionsutbildning
För dig som är inkallad till repetitionsutbildning så gäller fortsatt din inkallelseorder. Du kommer att få meddelande från Rekryteringsmyndigheten om det sker förändringar i Försvarsmaktens övning som du är kallad till.

Vid frågor kan du höra av dig till Kontaktcenter, kontaktcenter@rekryteringsmyndigheten.se, 0771-24 40 30

2020-03-17

Uppdaterad information till dig som är kallad till mönstring med totalförsvarsplikt

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut att de som ska mönstra i Stockholm eller Malmö under vecka 12 och vecka 13 kommer att få nya tider för mönstring från vecka 20 och framåt. För er som redan är på väg kommer mönstringen att genomföras under tisdagen den 17:e mars. För dig som är kallad till mönstring från vecka 14 och framåt gäller i nuläget att komma till mönstringen.

Bakgrunden till beslutet är de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har kommit med under dagen. De mönstrande har på grund av att de kallas enligt lagen om totalförsvarsplikt ingen möjlighet att själva välja eller göra en riskbedömning avseende resor. Därför anser Rekryteringsmyndigheten att det inte är rimligt att med plikt kalla dessa till mönstring under det läge som är i samhället just nu.

Till dig som har gjort en egen ansökan till grundutbildning med värnplikt eller gjort en ansökan till polisutbildningen
För övriga som har inbokade tider genomförs prövning på prövningsenheterna i Stockholm och Malmö. För de som vill göra en ombokning görs detta på ”min sida”.

Rekryteringsmyndigheten gör dagligen nya bedömningar utifrån det rådande läget och expertmyndigheternas rekommendationer.

Vid frågor kan du höra av dig till Kontaktcenter, kontaktcenter@rekryteringsmyndigheten.se 0771-24 40 30

2020-03-13

Information angående Corona-viruset för dig som ska pröva vid Rekryteringsmyndigheten.

Om du har minsta tecken till luftvägsinfektion (feber, snuva, hosta eller andningsbesvär) ska du inte komma till Rekryteringsmyndigheten för prövning. Ska du genomföra prövning får du själv boka om din prövningstid via "Min sida" eller kontakta Kontaktcenter.

Du når Kontaktcenter på nummer 0771-24 40 30 eller via mejl kontaktcenter@rekryteringsmyndigheten.se

2020-03-02

Har du vistats i Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien eller annat område med känd spridning av coronavirus (SARS-CoV-2) eller haft kontakt med bekräftat fall av covid-19 inom fjorton dagar före symtomdebut och har feber, hosta eller andningsbesvär? Om det stämmer ska du inte genomföra prövning eller mönstring hos Rekryteringsmyndigheten utan kontakta 1177 för rådgivning.

Ska du mönstra behöver du kontakta Rekryteringsmyndighetens kundstöd för ytterligare information vad som gäller ombokning. Ska du genomföra prövning får du själv boka om din prövningstid eller kontakta kundstöd. Du når kontaktcenter på nummer: 0771- 24 40 30 eller via mejl: kontaktcenter@rekryteringsmyndigheten.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 feb 2021