Startsidan
Startsidan

Rekryterings­myndigheten blir Plikt- och prövningsverket

Plikt- och prövningsverkets logotyp

Den 1 februari 2021 byter Rekryterings­myndigheten namn och blir Plikt- och prövningsverket, det beslutade riksdagen den 15 december.

Rekryteringsmyndigheten fick sitt nuvarande namn 2011 i samband med att plikten lades vilande. 2017 beslutade regeringen om att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Med en återaktiverad värnplikt anses namnet Rekryteringsmyndigheten vara både förlegat och inte tydligt beskriva myndighetens uppdrag.

– Vi välkomnar det nya namnet som på ett tydligare sätt beskriver myndighetens uppdrag knutet till lagen om totalförsvarsplikt. Vårt huvuduppdrag är att kalla och mönstra ungdomar som ska göra grundutbildning med värnplikt. Ett annat stort uppdrag är att genomföra prövningar av de som sökt polisutbildningen. Två uppdrag som naturligt ryms inom det nya namnet Plikt- och prövningsverket, säger Christina Malm, generaldirektör på Rekryteringsmyndigheten.

Samma uppdrag som tidigare

Plikt- och prövningsverket har samma uppdrag som Rekryteringsmyndigheten. Det innebär bland annat att vi ansvarar för att informera de som ska svara på mönstringsunderlaget om lagen om totalförsvarsplikt, att kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt, samt att föra register över alla svenskar som är krigsplacerade.

Åt andra myndigheter genomför vi undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället.

Ny hemsida och grafisk profil

Med anledning av namnbytet arbetar myndigheten intensivt för att få till en så bra övergång som möjligt. Den 1:e februari byter vi grafisk profil vilket påverkar alltifrån arbetskläder till fasadskyltar och lanserar en ny, tillgänglig webbplats med bättre sökfunktion, struktur och innehåll.

Myndighetens webbplats kommer från den 1 februari att nås via www.pliktverket.se och e-postadresser till medarbetare blir fornamn.efternamn@pliktverket.se.

Frågor och svar i samband med namnbytet

Byter ni även adress, telefonnummer eller organisationsnummer?

Nej, vår adress, vårt telefonnummer och vårt organisationsnummer är oförändrade efter årsskiftet.

Vad blir det för adress till er webbplats?

Adressen till vår webbplats blir www.pliktverket.se.

Vi länkar till olika sidor på er webbplats, kommer de att fungera efter årsskiftet?

Vi jobbar för att säkerställa att länkar kommer att fungera efter årsskiftet, men uppdatera gärna era länkar med ny webbadress och vårt nya namn så fort ni får möjlighet.

Kommer ni även att lansera en ny webbplats?

Vi arbetar med en ny, tillgänglig webbplats som beräknas vara klar den 1 februari.

Vad blir det för e-postadress?

Plikt- och prövningsverkets officiella e-postadress blir exp@pliktverket.se.

Vad kommer ni att heta på engelska?

Vårt nya engelska namn blir Swedish Defence Conscription and Assessment Agency.

Byter ni logotyp och grafisk form?

Ja, när vi blir Plikt- och prövningsverket byter vi logotyp och återgår till ett heraldiskt vapen. Vi byter även grafisk profil vilket innefattar färger och andra grafiska uttryck.

Kommer Rekryteringsmyndighetens föreskrifter ändras på grund av namnbytet?

Rekryteringsmyndighetens föreskrifter (TRMFS) kommer fortsatt att gälla till dess föreskrifterna behöver revideras och då blir Plikt- och prövningsverket föreskrivande myndighet.

Kommer ni ha samma faktureringsadress?

Det är samma faktureringsadress som tidigare. Leverantörsfakturor sänds till:

Plikt- och prövningsverket, FE 225, 838 73 FRÖSÖN

PEPPOL-id för att skicka elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket är: 0007:2021004771

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 jan 2021