Startsidan
Startsidan

Delvis öppning av prövningsverksamheten i Stockholm

Rekryteringsmyndigheten har, med utökade skyddsåtgärder, beslutat att göra en delvis öppning av prövningsverksamheten från och med den 4 maj. Beslutet har informerats Smittskydd Stockholm och Rekryteringsmyndigheten har kontinuerlig kontakt med dem för att ha en framförhållning om att fatta nytt beslut om läget i länet förvärras.

Endast de prövande som både är folkbokförda och boende i Stockholms län och som har en tid bokad kommer att prövas. Prövningarna kommer att starta senare är tidigare för att undvika rusningstrafik för de prövande. Rekryteringsmyndigheten kommer också att genomföra en förstärkt informationsinsats mot de prövande och informera dem om att resor till Rekryteringsmyndigheten inte får genomföras under tider med rusningstrafik för att undvika stora folksamlingar.

Även en riskbedömning och en medicinsk bedömning har genomförts av de överväganden som ska vara uppfyllda för att kunna öppna prövningsverksamheten.De åtgärder som har vidtagits för att möjliggöra prövning är bland annat att förse läkare och sjuksköterskor med skyddshandskar, engångsförkläden och skyddsmask. Barriärskydd har installerats på erforderliga platser i lokalerna. Märkning har skett på bland annat golv och sittplatser. Lokalerna och arbetssätt anpassas för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen.

Prövningsenheten i Malmö öppnade för prövande för de som både är folkbokförda och boende i Skåne län den 20 april. Från och med den 27 april utvidgades prövningen även för de som både är folkbokförda och boende i Blekinge län, Kronobergs län och Hallands län.

Du som har en bokad tid för prövning under vecka 19 och inte är folkbokförd och boende i Stockholms län eller Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge län kommer att få meddelande om en ny tid.

Då vi inte har tillgång till ditt bokningsnummer hos SJ får du själv avboka eller boka om din resa till prövningen här.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 jan 2021