Startsidan
Startsidan

Intygskrav vid tumörsjukdom

Intygskrav gäller för alla tumörsjukdomar.

Om det har gått mer än tio år sedan kontrollerna avslutades kan kopia på slutanteckning från onkologen ersätta intyget.

Om det handlar om en så kallad cancer in situ kan kopia på journalanteckning, där det framkommer att kontroller är avslutade och personen är åter i samhällets vanliga screeningprogram ersätta intyget.

Vem kan utfärda intyget?

Intygsskrivande läkare ska vara specialist i onkologi eller annat relevant specialistområde och ha god kännedom om den prövande samt tillgång till nuvarande och tidigare journaler.

Intyget ska innehålla följande uppgifter:

  • Diagnos och när sjukdomen debuterade
  • Vilka behandlingar som har getts/utförts och under vilken tidsperiod
  • Om fortsatta kontroller pågår och om så är fallet, motiv och tidsperspektiv för dessa
  • Om det finns kvarvarande funktionsnedsättning (somatisk, psykisk eller kognitiv) av tumörsjukdomen i sig eller av behandlingen.
  • Bedömning av recidivrisk i förhållande till insjuknande i tumörsjukdom i normalpopulationen
  • Risk för metastaser och i så fall i vilket organsystem
  • Om det finns en ökad risk för skada på kort eller lång sikt kopplat till polisarbete

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 mar 2022