Startsidan
Startsidan

Frågor och svar

Både vi och Polisen kan svara på frågor - vem du ska kontakta beror på vilken fråga du har. Plikt- och prövningsverket svarar på dina frågor om ansökan och momenten i den medicinska och psykologiska prövningen. Polisen svarar på frågor om polisutbildningen och polisyrket.

Om du har prövat tidigare, och fått godkänt eller underkänt i något av momenten i prövningen, påverkar det när du kan söka igen.

Giltighetstider

Har du genomfört en prövning med ett godkänt resultat är detta giltigt i 24 månader. Giltighetstiden utgår alltid från datum för godkänt begåvningstest. Det innebär att du efter en spärrtid inte behöver göra om de tester som du klarat om de ligger inom giltighetstiden på 24 månader. Tänk på att den utbildningsstart du väljer måste rymmas inom 24 månader från ditt godkända begåvningstest.

Om resultat från begåvningstestet inte kommer vara giltigt vid utbildningsstarten måste testet skrivas om. I detta fall kommer du även att behöva genomföra en ny psykologintervju, även om den är godkänd sedan tidigare och resultatet fortfarande giltigt. Ett godkänt resultat i en tidigare psykologintervju utgör inte en garanti att bli godkänd igen.

Begåvnings- och personlighetstest - giltigt 24 månader
Fysiskt arbetsprov och muskeltest - giltigt 24 månader
Syn och färgseende - giltigt 24 månader

Hörsel - giltigt 24 månader
Medicinsk bedömning - giltigt 24 månader
Psykologintervju - giltigt 24 månader
Drogtest - giltigt 24 månader

Säkerhetsintervju - görs alltid om vid ny ansökan
Registerkontroll - görs alltid om vid ny ansökan

Spärrtider

Har du genomfört en prövning med ett underkänt resultat i ett av momenten nedan får du en spärrtid. Det innebär att du inte kan göra en ny ansökan innan spärrtiden passerat.

Begåvnings- och personlighetstest - spärrtid 12 månader
Fysiskt arbetsprov och muskeltest - spärrtid 3 månader
Synskärpa - ingen spärrtid
Färgseende - omprov medges inte
Hörsel - ingen spärrtid
Medicinsk bedömning - ingen spärrtid
Psykologintervju - spärrtid 12 månader
Drogtest - spärrtid 24 månader


Säkerhetsintervju - spärrtid 12 eller 24 månader
Registerkontroll - spärrtid 24 månader

Eftersom antagningsprocessen är kontinuerlig, det vill säga att ansökan är öppen året om, så behövs spärrtider för att begränsa hur många gånger det går att söka under en viss tidsperiod. Längden på spärrtiderna är satta utifrån hur lång tid det förväntas ta att öva upp en färdighet eller nå en personlig mognad.

Det spelar ingen roll när du ansöker men du måste ha genomfört en godkänd prövning senast 35 dagar innan aktuell terminsstart.

Nej det behöver du inte. Om du blir godkänd på ansökan del 2 så kontrollerar vi din behörighet mot universitets- och högskolerådet, UHR.

Om ditt simintyg är från hösten 2014 eller senare så gäller det fortfarande. Har du prövat till polisutbildningen tidigare hos oss och visat upp ett simintyg så finns det registrerat och du behöver inte ta med det igen.

Vilka krav som gäller för att bli antagen hittar du på polisens webbplats: polisen.se/blipolis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagning sker enligt principen "först till kvarn" det innebär att ju tidigare du prövar i förhållande till den utbildningsstart du är intresserad av, desto större chans att det finns platser kvar.

Den som är godkänd i samtliga prövningsmoment, genomför drogtest och säkerhetsprövning samt har ett avslutande samtal kommer att få en preliminär antagning. Anledningen till att antagningen är preliminär beror på att vi inväntar svar på drogtest och säkerhetsprövning.

Vid det avslutande samtalet får du välja bland lediga utbildnings- och aspirantutbildningsplatser samt terminsstarter. Du har alltid två olika terminsstarter att välja mellan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 sep 2022