Startsidan
Startsidan
En illustration som föreställer en  militär i uniform

Officersutbildningar

Vill du bli officer? Det finns flera olika officersroller att utbilda sig till. Du ansöker hos Försvarsmakten eller Försvarshögskolan. Om du går vidare i din ansökan får du komma till oss och göra en prövning.

Officer

För att bli officer kan du läsa på Officersprogrammet. Det är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan och huvuddelen av studierna äger rum på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm.

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen december-januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvarande, anmäla dig.

Är du en av dem som har gått vidare till antagningsprövningen kommer du att få brev från oss med en tid för prövning.

Läs mer om utbildningen, hur du ansöker och om de krav du måste uppfylla för att gå vidare i antagningen på Försvarshögskolans webbplats Länk till annan webbplats..

Officersprogrammet - så här går antagningen till

Specialistofficer och reservofficer

Som specialistofficer bygger du vidare på din yrkesskicklighet och expertis. Specialistofficerare utbildas under tre terminer (1,5 år) på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Specialist- och reservofficersutbildningen – så här går antagningen till

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 jan 2021