Startsidan
Startsidan

Så här går prövningen till

Prövningen består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Under prövningen får du bland annat träffa sjuksköterska, läkare, psykolog och inskrivningshandläggare.

Om du inte blir godkänd på ett av momenten kommer du få avbryta din prövning och åka hem. Personalen på plats hjälper dig att boka om din resa.

Anmäl dig i receptionen

När du kommer till oss anmäler du dig i receptionen. Där finns en skärm där du knappar in ditt personnummer. Efter det visar du upp din legitimation för vår personal som jobbar i receptionen.

Inskrivningsprovet

Prövningen börjar för de flesta med ett teoretiskt prov, det vi kallar för inskrivningsprovet (eller I-provet). Provet är ett datoriserat test som du gör i vår datasal.

Sjuksköterskans förundersökning

Sjuksköterskan går igenom din hälsodeklaration och gör en kroppsundersökning. Undersökningen omfattar allmäntillstånd, kroppsbyggnad, hud (eksem, ärr och tatueringar), leder, armar, ben samt rygg och axlar. Vid undersökningstillfället har du endast underkläder på dig.

Synskärpeundersökning och test av färgseende

Sjuksköterskan undersöker din synskärpa genom att du får läsa på en bokstavstavla. Färgseendet undersöker vi med hjälp av färgseendetavlor.

Det lägsta kravet för synskärpa är minst 0,1 på enskilt öga utan linser eller glasögon. Med glasögon eller linser ska synskärpan vara minst 0,8 på bästa ögat och 0,1 på sämsta ögat. Synskärpan på båda ögonen tillsammans ska vara minst 0,5 med glasögon eller linser.

Om du har en synnedsättning ska du ta med dig dina glasögon eller dina linser. Om du har glasögon eller linser ska du ta med synrecept från optiker. Om du har ett kraftigt synfel mer än glasögon/linsstyrka +7 eller -8 dioptrier för korrektion, så får synreceptet inte vara äldre än två år.

Hörselundersökning

Under hörselundersökningen sitter du med hörlurar i en ljudisolerad bur. Vi undersöker din hörsel inom olika ljudfrekvenser.

Ibland får du vänta på din tur...

Mellan momenten i mönstringen/prövningen så får du vänta i olika väntrum. Här finns filmer som ger dig olika information beroende på vilket moment du väntar på. Det finns också annan information som kan vara viktig för dig under dagen.

Det kan bli långa väntetider mellan momenten. Eftersom du inte får använda mobiltelefon under dagen kan du ta med dig en bok eller en egen tidning som du kan läsa under dagen.

Styrketest

Sjuksköterskan mäter din styrka i ben, rygg och skuldror i en speciell maskin, Isokai, som fungerar ungefär som en skivstång. Det räcker inte med styrka för att nå ett bra resultat. Du måste också ha rätt teknik och god koordinationsförmåga.

När du ska lyfta får du information om hur det går till av vår sjuksköterska som visar och leder provet. Din lyftteknik är mycket viktig för att du ska får ett bra resultat men också för att du inte ska skada dig.

Registrera EKG och puls, mäta blodtryck

Innan du träffar läkaren registrerar vi ditt EKG. Samtidigt registreras din puls och ditt blodtryck. Vid undersökningen mäts hjärtats funktioner under vila genom elektroder som kopplas till bröstkorgen.

Ombyte

Vår personal berättar för dig när det är dags att byta till träningskläder inför det fysiska arbetsprovet på testcykel. Vi har omklädningsrum med duschar för killar och tjejer som du kan använda. Handduk och duschtvål tar du med själv.

Fysiskt arbetsprov

Det fysiska arbetsprovet genomför du på en testcykel (ergometercykel). Belastningen ökar gradvis tills du uppnått de krav som gäller eller tills du inte orkar längre. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm. Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt så att ingen som cyklar mår dåligt. I så fall avbryter vi cyklingen omedelbart.

Hälsokontroll och bedömning av tjänstbarhet

Du får träffa en läkare för att göra en allmän hälsokontroll. Läkaren väger in resultaten från de medicinska och fysiska testerna och gör en bedömning av din medicinska och fysiska förmåga, det vi kallar tjänstbarhet. Tjänstbarheten visar om och vilken typ av utbildning du har förmåga att klara av. Den visar också i vilken mån du kan sköta den uppgift du utbildas för i en kris- eller krigssituation.

Psykologintervju

Psykologen använder resultatet från inskrivningsprovet och intervjun för att bedöma hur dina egenskaper matchar kraven för grundutbildning med värnplikt.

Lunch

Under prövningen får du lunch som du äter i våra lokaler. Vår personal berättar när du kan gå och äta och när du senast ska vara tillbaka igen.

Vägledande samtal

När du är klar med prövningen träffar du en inskrivningshandläggare. Ni kommer att prata om dina resultat och vilka möjliga utbildningsplatser som är intressanta för dig. Du som gjort en egen ansökan erbjuds en utbildningsplats som du har behörighet till och du kan välja att tacka ja eller nej, till skillnad från den som kallats till mönstring som inte har möjlighet att tacka ja eller nej. Om du tackar ja till utbildningsplatsen ansöker du per automatik om att mönstra och bli värnpliktig. Det är därför viktigt att du förstår vilka skyldigheter du har som värnpliktig och att du noga tänker igenom ditt beslut. Tackar du nej till att mönstra och bli värnpliktig återtar du bara din ansökan.

När du blir värnpliktig har du inte möjlighet att hoppa av, du är då enligt lag skyldig att fullfölja utbildningen. Du är inte heller garanterad en utbildningsplats. Plikt- och prövningsverket har i uppdrag att placera den person som är mest lämpad på respektive utbildningsplats och det kan då bli konkurens om utbildningsplatserna. Du kan ha en reservplats med annan utbildningsinriktning eller ort om du inte får den utbildningsplats du helst vill ha.

Om du efter nominering inte får en utbildningsplats kommer du skrivas in i utbildningsreserven.

Journalföring

Sjuksköterskor, läkare och psykologer har journalföringsplikt. Det innebär att de dokumenterar information från besöket i en patientjournal. Det görs med stöd av patientdatalagen.

Har du genomfört en mönstring eller en prövning med ett godkänt resultat är detta giltigt som längst i 36 månader. Utbildningsstarten måste rymmas inom 36 månader från ditt godkända inskrivningsprov.

Inskrivningsprovet – giltigt 36 månader

Fysiskt arbetsprov och muskeltest – giltigt 36 månader

Syn och färgseende – giltigt 36 månader

Hörsel – giltigt 36 månader

Medicinsk bedömning – giltigt 36 månader

Psykologintervju – giltigt 36 månader

Säkerhetsintervju – kan bli aktuellt vid ny ansökan

Registerkontroll – kan bli aktuellt vid ny ansökan

Har du genomfört mönstringen eller en prövning med ett underkänt eller godkänt resultat i ett av momenten nedan får du en spärrtid. Det innebär att du inte kan göra en ny ansökan innan spärrtiden passerat.

Inskrivningsprovet – spärrtid 18 månader

Fysiskt arbetsprov och muskeltest – spärrtid tre månader

Synskärpa – ingen spärrtid

Färgseende – omprov genomförs ej

Hörsel – ingen spärrtid

Medicinsk bedömning – ingen spärrtid, kan omprövas med utlåtande från specialistläkare

Psykologintervju – spärrtid 18 månader

BMI - spärrtid 3 månader

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 mar 2024