Startsidan
Startsidan

Efter prövningen

Vi tillsätter de flesta utbildningsplatser via en så kallad nomineringsprocess. Det är därför du efter godkänd prövning får ett preliminärt beslut om vilken utbildning du antagits till.

Säkerhetsprövning

Försvarsmakten ansvarar för säkerhetsprövningen. Om du klarar mönstringen och får en preliminär inskrivning till grundutbildning med värnplikt, kommer Försvarsmakten genomföra ett säkerhetsprövningssamtal med dig. Säkerhetsprövningen är inte en del av mönstringen och utförs av Försvarsmakten. Den genomförs i Plikt- och prövningsverkets lokaler, men ingen från Plikt- och prövningsverket deltar.

Läs mer om säkerhetsprövningen på Försvarsmaktens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nominering

Vi tillsätter de flesta utbildningsplatser via en så kallad nomineringsprocess. När du har valt att tacka ja och mönstrat får du ett preliminärt beslut om vilken utbildning du antagits till.

Nominering innebär att vi går igenom de som preliminärt skrivits in till en utbildning, för att sedan tillsätta platserna med den som är mest lämpad.

Alla får inte den plats de helst vill ha

Du kan bli placerad på din andrahandsutbildning eller ibland inte bli placerad på någon plats alls. Syftet med nomineringen är att den som är mest lämpad att klara hela utbildningen skrivs in till en utbildning.

Det är dina testresultat, tillsammans med rådande konkurrens om en viss utbildning, som avgör om du får din förstahandsutbildning. Får du inte din förstahandsutbildning kan du bli placerad på någon av de andra utbildningarna. Du får ett meddelande via "Mina sidor" där det framgår om du fått en utbildningsplats eller inte vid nomineringen.

Utökad mönstring

Vissa befattningar har så kallad utökad mönstring. Det är tester som förbandet du ska tjänstgöra vid genomför. Generellt innebär en utökad mönstring att din tjänst är krävande. Klarar du inte den utökade mönstringen får du en ny utbildningsplats, alternativt placeras i utbildningsreserven.

Utbildningsreserven

Utbildningsreserven är en reservlista på vilka som kan genomföra grundutbildning om regeringen beslutar det, men inte är inskrivna till grundutbildningen.

Du är inskriven i utbildningsreserven i fem år, därefter skrivs du ut. Regeringen kan besluta om att ändra inskrivningen från utbildningsreserven till inskrivning för grundutbildning med värnplikt eller civilplikt om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Om det med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap behövs kan regeringen även ta beslut om att förlänga inskrivningstiden i utbildningsreserven.

Det är våra handläggare på Plikt- och prövningsverket som skriver in till utbildningsreserven vid mönstringstillfället eller efter genomförd nominering. Det är alltså inget du själv kan ansöka eller önska om. Får du uppskov från värnplikten kan du bli inskriven i utbildningsreserven.

Om du blivit inskriven i utbildningsreserven och vill genomföra grundutbildningen ska du begära ändrad inskrivning. Ta då kontakt med kontaktcenter. Har du giltiga värden från mönstringen kan du få en ny inskrivning direkt. Om värdena inte längre är giltiga kan du kallas till en ny mönstring.

Alla utbildningsplatser för 2023 är nu tillsatta.

För att skrivas in till utbildningsstarterna 2024 måste du ha genomfört en godkänd prövning senast 10 april 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 nov 2023