Till sidans innehåll

Behandling av personuppgifter

Rekryteringsmyndigheten behandlar personuppgifter inom flera verksamheter. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i personuppgiftslagen (1998:204), Pul.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer.

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna, till exempel samla in, registrera, lagra, samköra eller att skriva ut uppgifterna.

Rekryteringsmyndigheten har i en särskild förteckning redovisat de register och behandlingar av personuppgifter som ska redovisas enligt 39 § Pul, se "Förteckning enligt 39 § personuppgiftslagen" till höger.

Rekryteringsmyndigheten har ansvar för att behandlingen av personuppgifter sker på ett korrekt sätt.

Du har rätt att en gång per år och utan avgift få besked om vilka uppgifter Rekryteringsmyndigheten har om dig (registerutdrag). En sådan begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Du kan inte skicka den som e-post. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta myndighetens personuppgiftsombud eller chefsjurist.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-03-27

Skriv ut

Kontakta oss

Registerutdrag

Postadress:

Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 80 Karlstad

Angelica Lillback

Titel: Jurist, personuppgiftsombud
E-post: Skicka e-post (via formulär)
Telefon: 0771-24 40 00