Beslut om anställning - Rekryteringsmyndigheten
Till sidans innehåll

Beslut om anställning

När vi har fattat beslut om anställning informerar vi om det här. Information om beslutet finns tillgänglig fram till att tiden för överklagande har löpt ut.

Säkerhetshandläggare till Karlstad (2018/0204)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en säkerhetshandläggare till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen. 


Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 13 augusti 2018.


 

Säkerhetshandläggare till Stockholm (2018/0157)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en säkerhetshandläggare till Stockholm och därmed avslutas rekryteringen. 


Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 13 augusti 2018.


 

Säkerhetshandläggare till Malmö (2018/0158)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en säkerhetshandläggare till Malmö och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 13 augusti 2018.


 

Förvaltningsledare till Karlstad (2018/0222)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en förvaltningsledare till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen. 

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 9 augusti 2018.IT-Tekniker till Karlstad (2018/0155)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en IT-tekniker till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen. 


Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 9 augusti 2018.Registrator till Karlstad (2018/0289)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en registrator till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 6 augusti 2018.Administrativ handläggare till Stockholm (2018/0199)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en administrativ handläggare till Stockholm och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 6 augusti 2018.


 

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut

Om du har sökt en anställning och vill överklaga beslutet skriver du till:
Rekryteringsmyndigheten
Administrativa avdelningen
Karolinen
651 80 Karlstad

Du kan också skicka överklagan via e-post till exp@rekryteringsmyndigheten.se.

Ange vilket beslut om anställning som du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Rekryteringsmyndigheten måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på anslagstavlan.

Ditt överklagande prövas sedan av Statens överklagandenämnd.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-08-06

Skriv ut