Till sidans innehåll

Beslut om anställning

När vi har fattat beslut om anställning informerar vi om det här. Information om beslutet finns tillgänglig fram till att tiden för överklagande har löpt ut.

Läkare till Stockholm (dnr 2017/0608)
Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en läkare till Stockholm. 

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 10 april 2018.Kommunikatör till Karlstad (dnr 2017/0576)
Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en kommunikatör till Karlstad. 

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 6 april 2018.HR-specialist till Karlstad (dnr 2017/0604)
Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en HR-specialist till Karlstad. 

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 4 april 2018.


 

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut

Om du har sökt en anställning och vill överklaga beslutet skriver du till:
Rekryteringsmyndigheten
Administrativa avdelningen
Karolinen
651 80 Karlstad

Du kan också skicka överklagan via e-post till exp@rekryteringsmyndigheten.se.

Ange vilket beslut om anställning som du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Rekryteringsmyndigheten måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på anslagstavlan.

Ditt överklagande prövas sedan av Statens överklagandenämnd.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-04-11

Skriv ut