Till sidans innehåll

Beslut om anställning

När vi har fattat beslut om anställning informerar vi om det här. Information om beslutet finns tillgänglig fram till att tiden för överklagande har löpt ut.

Stabshandläggare till Karlstad (2018/0478)


Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en stabshandläggare till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen. 

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 5 december 2018.Enhetschef till personärendeenheten i Karlstad (2018/0531)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av enhetschef till personärendeenheten inom avdelningen för bemanning och beredskap i Karlstad.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 29 november 2018.Enhetschef till inskrivningsenheten till Karlstad (2018/0532)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av enhetschef till inskrivningsenheten inom avdelningen för bemanning och beredskap i Karlstad.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 29 november 2018.Enhetschef till bemanningsstöd till Karlstad (2018/0533)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av enhetschef till enheten för bemanningsstöd inom avdelningen för bemanning och beredskap i Karlstad.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 29 november 2018.Handläggare kundstöd till Karlstad (2018/0396)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en handläggare kundstöd till Karlstad.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 19 november 2018.Handläggare av personärenden till Karlstad (2018/0397)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en handläggare av personärenden till Karlstad.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 19 november 2018.Överläkare till Stockholm (2018/0360)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en överläkare till Stockholm.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 16 november 2018.


 

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut

Om du har sökt en anställning och vill överklaga beslutet skriver du till:
Rekryteringsmyndigheten
Administrativa avdelningen
Karolinen
651 80 Karlstad

Du kan också skicka överklagan via e-post till exp@rekryteringsmyndigheten.se.

Ange vilket beslut om anställning som du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Rekryteringsmyndigheten måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på anslagstavlan.

Ditt överklagande prövas sedan av Statens överklagandenämnd.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-12-03

Skriv ut