Till sidans innehåll

Beslut om anställning

När vi har fattat beslut om anställning informerar vi om det här. Information om beslutet finns tillgänglig fram till att tiden för överklagande har löpt ut.

Webbredaktör till Karlstad (2019/0401)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en webbredaktör till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 23 augusti 2019.


Arkivarie till Karlstad (2019/0343)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en arkivarie till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 23 augusti 2019.


Verksamhetsutvecklare till Karlstad (2019/0247)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en verksamhetsutvecklare till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 23 augusti 2019.


Chef till enheten för ekonomi och upphandling till Karlstad (2019/0557)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en enhetschef tillika ekonomichef till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 22 augusti 2019.


Chef till enheten för säkerhet till Karlstad (2019/0558)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en enhetschef tillika säkerhetschef till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 22 augusti 2019.


Projektassistent till Karlstad (2019/0283)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en projektassistent till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 20 augusti 2019.


Kommunikationschef till Karlstad (2019/0500)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en kommunikationschef till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 19 augusti 2019.


Sjuksköterskor till Malmö (2019/0375)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av två sjuksköterskor till Malmö och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 19 augusti 2019.


Systemförvaltare till Karlstad (2019/0246)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en systemförvaltare till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 15 augusti 2019.


Nyutexaminerad systemutvecklare till Karlstad (2019/0153)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en systemutvecklare till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 15 augusti 2019.


 

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut

Om du har sökt en anställning och vill överklaga beslutet skriver du till:
Rekryteringsmyndigheten
Box 31
651 02 Karlstad

Du kan också skicka överklagan via e-post till exp@rekryteringsmyndigheten.se.

Ange vilket beslut om anställning som du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Rekryteringsmyndigheten måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på anslagstavlan.

Ditt överklagande prövas sedan av Statens överklagandenämnd.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-08-23

Skriv ut