Till sidans innehåll

Ansökan till polisutbildningen

Rekryteringsmyndigheten har det övergripande ansvaret för ansökan, urval, selektering, prövning och nominering. Universitets- och högskolerådet (UHR) granskar betyg och omdömen för att kontrollera studiebehörighet och räknar ut meritvärde. Polisen gör en säkerhetsprövning på alla sökande som är godkända efter den medicinska och psykologiska prövningen.
 

Ansökan hos oss på Rekryteringsmyndigheten finns på webben och består av tre delar: i första delen vill vi veta ditt personnummer och dina kontaktuppgifter. I den andra delen ska du svara på frågor om bland annat din hälsa. Du ska också anmäla dig till polisutbildningen på antagning.se.

I första delen av ansökan får du ange ditt personnummer och dina kontaktuppgifter i ett formulär på webben. Vi kontrollerar att du har fyllt 18 år samt att du är svensk medborgare. Det kontrollerar vi mot Skatteverkets register.


 

Ny antagning till polisutbildningen

Från och med januari 2020 blir det möjligt att söka till polisutbildningen året om. Förändringen innebär att det inte blir någon antagning hösten 2019. Tester och antagning kommer att ske löpande, men kursstart blir som vanligt vid terminsstart vår och höst.Brev med inloggningsuppgifter

Om du uppfyller de grundläggande kraven får du ett brev från oss med inloggningsuppgifter till del två i ansökan, ett webbaserat frågeformulär. I del två vill vi veta lite mer om dig för att kunna bedöma dina möjligheter att klara polisutbildningen och att arbeta som polis. Du kommer att få svara på ett antal frågor om bland annat din hälsa, din skolgång och dina intressen. I det webbaserade frågeformuläret ska du också ange önskemål om var du vill gå polisutbildningen om du blir antagen och var du vill göra din aspiranttjänstgöring.

Observera! Får du inte brevet inom fem arbetsdagar från att du skickade in den första delen av ansökan måste du höra av dig till oss


Läs mer om utbildningens innehåll på polisen.se/blipolis.
 

Läs mer om att välja område för aspiranttjänstgöringen.

Det tar 20 minuter

Det tar ungefär 20 minuter att svara på alla frågor. Frågorna är indelade i olika avsnitt där varje avsnitt innehåller ett antal olika frågor. Allt du behöver veta för att svara på frågorna hittar du när du har loggat in.

Du kan när som helst avbryta och sedan fortsätta att svara på frågorna vid ett senare tillfälle. Om du avbryter och sen loggar in igen för att fortsätta kan du inte se de frågor som du redan har svarat på. Du ser bara att du har svarat på frågorna. 

När du har svarat på alla frågor ska du signera webbformuläret. Det gör du med den signeringskod som finns i brevet med inloggningsuppgifterna. I samband med signeringen har du möjlighet att se en sammanställning över alla frågorna och dina svar. Det är en bra idé att spara sammanställningen på din dator om du behöver gå tillbaka senare och kontrollera ett svar.

Skapa konto och anmäl dig till polisutbildningen på antagning.se

För att bli antagen till polisutbildningen måste du uppfylla Polisens krav på grundläggande och särskild behörighet för högskolestudier. Vi behöver kontrollera att du har de studiemeriter som krävs och för att vi ska kunna göra det behöver du skapa ett konto på antagning.se och anmäla dig till polisutbildningen. Förutom att kontrollera att du har studiemeriter som motsvarar Polisens krav jämför vi också dina studiemeriter och resultat från högskoleprovet med andra sökandes meriter för att avgöra vilka vi ska kalla till den medicinska och psykologiska prövningen hos oss.

I samband med att du ansöker ska du skapa ett konto och anmäla dig till polisutbildningen på Universitets- och högskolerådets webbplats antagning.se.

Viktiga datum

De datum som står på antagning.se gäller inte dig som söker till polisutbildningen. De datum som gäller för dig hittar du istället under Viktiga datum för dig som söker till polisutbildningen.

Du behöver oftast inte ladda upp några papper

När du anmäler dig till polisutbildningen på antagning.se behöver du oftast inte ladda upp några papper alls. När du gör en anmälan hämtar Universitets- och högskolerådet (UHR) automatiskt dina gymnasiebetyg från de skolor som är anslutna till betygsdatabasen samt resultat från högskoleprovet.

Kolla om din skola är ansluten och när den i sådant fall anslöt sig (länk till antagning.se).

Är du osäker på vilka papper du ska ladda upp eller vilka uppgifter som redan finns i UHR:s system kan du läsa mer under Ladda upp rätt papper på antagning.se. 

När du skapar ett konto på antagning.se skickar UHR en aktiveringskod hem till dig. Koden använder du sedan på antagning.se för att se dina meriter och för att kontrollera att allt som behövs finns där.

Om du ändå behöver ladda upp papper...

Du kan ladda upp papper som saknas på Mina sidor på antagning.se. Om du inte har möjlighet att ladda upp dina papper kan du istället skicka in dem via post. Du som söker till polisutbildningen ska skicka dina papper till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Ladda upp eller skicka in dina papper direkt när du anmäler dig. Datum för när UHR senast behöver ha alla dina papper hittar du under Viktiga datum för dig som söker till polisutbildningen.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-01-04

Skriv ut

Söker du igen?

polisen.se/om-polisen/bli-polis/ kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har sökt till polisutbildningen tidigare.