Till sidans innehåll

Så här behandlar vi dina personuppgifter i samband med prövningen

Här finner du information om hur Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter i samband med ansökan om prövningen till grundutbildning med värnplikt. 

Rekryteringsmyndigheten utför testerna på uppdrag av Försvarsmakten.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig

Försvarsmakten ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Det innebär bland annat att de ska se till att uppgifterna behandlas korrekt och att obehöriga inte kan ta del av dem.

Vad ska uppgifterna användas till?

Syftet är att inhämta ett relevant underlag för att kunna ta ut de som är bäst lämpade av dem som har ansökt om prövning till grundutbildning med värnplikt. Uppgifterna kan även komma att användas för att följa upp och kontrollera prövningsverksamheten.

De här uppgifterna behandlar vi

Rekryteringsmyndigheten behandlar uppgifter från de medicinska och psykologiska undersökningarna och testerna. När patientdatalagen gäller är även vi personuppgiftsansvariga.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Det är bara de medarbetare vid Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten som behöver dina uppgifter för att lösa sina arbetsuppgifter som får ta del av dem.

Rekryteringsmyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. De flesta uppgifterna från prövningen lämnar vi däremot inte ut till någon utomstående. De är sekretessbelagda enligt 25 kap. 1 § och 38 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).   

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi och Försvarsmakten har om dig

En gång varje år har du rätt att gratis få besked om vilka uppgifter Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten har om dig (registerutdrag). Du måste göra en skriftlig begäran till den myndighet du vill ha ut uppgifter från och underteckna den. Du kan alltså inte skicka den som e-post.

Du kan också begära att vi rättar, spärrar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. 

Kontaktuppgifter

Namn: Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet
Organisationsnummer: 202100-4771
Postadress: Karolinen, 651 80 Karlstad
Besöksadress: Våxnäsgatan 10
Telefon: 0771-24 40 00
E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se

Kontaktuppgifter till Försvarsmakten hittar du här.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-01-08

Skriv ut