Till sidans innehåll

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna ska vi använda för att bedöma om du ska mönstra.

Rekryteringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig. Det innebär bland annat att vi ska se till att uppgifterna behandlas korrekt och att ingen obehörig kan ta del av dem.

Rekryteringsmyndigheten behandlar dina personuppgifter med stöd av Lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga.

Det är bara medarbetare vid Rekryteringsmyndigheten som behöver uppgifterna för att lösa sina arbetsuppgifter som får ta del av dem. Eftersom Rekryteringsmyndigheten är en statlig myndighet kan en del av uppgifterna lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. De flesta uppgifterna lämnar vi däremot inte ut. De är sekretessbelagda enligt 38 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

En gång varje år har du rätt att gratis få besked om vilka uppgifter Rekryteringsmyndigheten har om dig (registerutdrag). Du måste göra en skriftlig begäran och underteckna den. Du kan alltså inte skicka din begäran som e-post.

Du kan också begära att vi rättar, spärrar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Om du vill ha ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du ta kontakt med myndighetens personuppgiftsombud.

Kontaktuppgifter

Namn: Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet
Organisationsnummer: 202100-4771
Postadress: Karolinen, 651 80 Karlstad
Besöksadress: Våxnäsgatan 10
Telefon: 0771-24 40 00
E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-02-20

Skriv ut