Ansök om att ändra inskrivningsbeslut - Rekryteringsmyndigheten
Till sidans innehåll

Ansök om att ändra inskrivningsbeslut

Ibland kan du behöva byta till en annan befattning än den du har skrivits in till. Du har då möjlighet att ansöka om att ändra ditt inskrivningsbeslut. För att ändra ditt inskrivningsbeslut måste det finnas ett motiverat skäl.

Att inte vara nöjd, eller att vilja ha liknande befattning som en kompis, är inte motiv nog för att ändra inskrivningen. När du skickar in din begäran om ändrad inskrivning till oss måste du i den tydligt motivera varför du anser att beslutet ska ändras.

Överklaga inskrivningsbeslut

Om du inte är nöjd med ditt beslut att genomför värnplikt har du rätt att överklaga det. Du kan inte överklaga vilken befattningen du är inskriven till. Vi på Rekryteringsmyndigheten måste då ha din överklagan senast tre veckor efter att du fick ditt beslut om inskrivning. Hur du gör för att överklaga framgår av inskrivningsbeslutet.

Om du har en övertygelse att du inte vill bära vapen kan du ansöka om att vara vapenfri.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-02-21

Skriv ut